Adress

Adress

Urbygningen U121

Ole Sverres plass 1, 1430 Ås, Norge

Follow

 • Svart Instagram Ikon

AKTUELLE VALG H 18

Her kan du lese om hvorfor du bør stille til fakultetsstyret, universitetsstyret (mannlig kandidat) og til Arbeidsutvalget!
Alle stillingene velges inn fra nyttår til nyttår.

Arbeidsutvalget søker markedsføringsansvarlig (20%), velferdsansvarlig (30%), internasjonalt ansvarlig (30%) og miljø- og forskningsansvarlig (20%)


Når du sitter i Arbeidsutvalget er du ukentlig med på AU-møter. I tillegg hjelper du til med å forberede og delta på Studentrådsmiddag, Studentråd og Studentting. I tillegg hjelper du til i ulike kampanjer og valg. Ved siden av har man ulike ansvarsområder, som du kan lese mer om under:

Velferdsansvarlig (30%)

 • Ha ansvar for tildeling av velferdsmidler

 • Lede Bomiljøutvalget

 • Være studentrepresentant i Læringsmiljøutvalget

 • Ansvar for samarbeid med SiÅs knyttet til bolig, kantine osv 

 • Ha nær kontakt med kommunen og spesielt helsestasjon for ungdom og studenter

 • Være med å arrangere den store grillfesten for de nye studentene

Internasjonalt ansvarlig (30%)

 • Ansvarlig for integreringstiltak 

 • Ansvarlig for tildeling av inkluderingsmidler

 • Samarbeide med samfunnet angående internasjonalt medlemskap og semesterprogrammet

Markedsføringsansvarlig (20%) 

 • Oppdatere nettsider

 • Lage dassavis

 • Styre Studenttinget sin facebook, instagram og eventuelt andre sosiale medier

 • Sørge for at flest mulig av NMBU sine studenter kjenner til studentdemokratiet

 • Markedsføre Studentvalget

 • Kjøpe inn merchandaise

Miljø- og forskningsansvarlig (20%) 

 • Å bedre samarbeidet mellom utdanning og forskning.

 • Være fast medlem i Forskningsutvalget (sentralt) 

 • Være fast medlem i Miljørådet

 • Være fast medlem i Komité for likestilling og mangfold

Stillingene er honorerte. Kandidatskjema sendes til valgnemnda: studenttingets.valgnemd@nmbu.no. Valget gjennomføres på Studentting 6, den 26.november. 

For å vite mer om stillingene kan du ta kontakt med de som sitter på nåværende tidspunkt. Kontaktinfo finner du her. 

Studentrepresentanter til fakultetsstyrene

Hvert fakultet har fakultetsstyrer, hvor man jobber med saker som angår fakultetet. I dette styret sitter blant annet dekanen og en del andre ansatte, sammen med en kvinnelig og en mannlig studentrepresentant. 

De viktigste oppgavene fakultetsstyrene behandler er blant annet

 • Strategi- og handlingsplaner

 • Budsjett og regnskap for fakultetet


For mer info om frister og kandidatur, ta kontakt med ditt studentråd!

Mannlig studentrepresentant til Universitetsstyret (honorert ut fra sats fra Kunnskapsdepartementet, se regjeringen.no). 

Universitetsstyret skal velge inn en ny mannlig studentrepresentant. Styret behandler saker som omgår hele universitetet.


De viktigste oppgavene Universitetsstyret behandler er blant annet

 • Strategi- og handlingsplaner

 • Budsjett og regnskap for NMBU


Stillingen innebærer å lese og tolke en god del sakspapirer, og det anbefales derfor at man har noe erfaring fra studentdemokratiet. Kvinnelig representant blir valgt inn til våren.​​​

AKTUELLE VALG H 18

Her kan du lese om hvorfor du bør stille til fakultetsstyret, universitetsstyret (mannlig kandidat) og til Arbeidsutvalget!
Alle stillingene velges inn fra nyttår til nyttår.

Arbeidsutvalget søker markedsføringsansvarlig (20%), velferdsansvarlig (30%), internasjonalt ansvarlig (30%) og miljø- og forskningsansvarlig (20%)


Når du sitter i Arbeidsutvalget er du ukentlig med på AU-møter. I tillegg hjelper du til med å forberede og delta på Studentrådsmiddag, Studentråd og Studentting. I tillegg hjelper du til i ulike kampanjer og valg. Ved siden av har man ulike ansvarsområder, som du kan lese mer om under:

Velferdsansvarlig (30%)

 • Ha ansvar for tildeling av velferdsmidler

 • Lede Bomiljøutvalget

 • Være studentrepresentant i Læringsmiljøutvalget

 • Ansvar for samarbeid med SiÅs knyttet til bolig, kantine osv 

 • Ha nær kontakt med kommunen og spesielt helsestasjon for ungdom og studenter

 • Være med å arrangere den store grillfesten for de nye studentene

Internasjonalt ansvarlig (30%)

 • Ansvarlig for integreringstiltak 

 • Ansvarlig for tildeling av inkluderingsmidler

 • Samarbeide med samfunnet angående internasjonalt medlemskap og semesterprogrammet

Markedsføringsansvarlig (20%) 

 • Oppdatere nettsider

 • Lage dassavis

 • Styre Studenttinget sin facebook, instagram og eventuelt andre sosiale medier

 • Sørge for at flest mulig av NMBU sine studenter kjenner til studentdemokratiet

 • Markedsføre Studentvalget

 • Kjøpe inn merchandaise

Miljø- og forskningsansvarlig (20%) 

 • Å bedre samarbeidet mellom utdanning og forskning.

 • Være fast medlem i Forskningsutvalget (sentralt) 

 • Være fast medlem i Miljørådet

 • Være fast medlem i Komité for likestilling og mangfold

Stillingene er honorerte. Kandidatskjema sendes til valgnemnda: studenttingets.valgnemd@nmbu.no. Valget gjennomføres på Studentting 6, den 26.november. 

For å vite mer om stillingene kan du ta kontakt med de som sitter på nåværende tidspunkt. Kontaktinfo finner du her. 

Studentrepresentanter til fakultetsstyrene

Hvert fakultet har fakultetsstyrer, hvor man jobber med saker som angår fakultetet. I dette styret sitter blant annet dekanen og en del andre ansatte, sammen med en kvinnelig og en mannlig studentrepresentant. 

De viktigste oppgavene fakultetsstyrene behandler er blant annet

 • Strategi- og handlingsplaner

 • Budsjett og regnskap for fakultetet


For mer info om frister og kandidatur, ta kontakt med ditt studentråd!

Mannlig studentrepresentant til Universitetsstyret (honorert ut fra sats fra Kunnskapsdepartementet, se regjeringen.no). 

Universitetsstyret skal velge inn en ny mannlig studentrepresentant. Styret behandler saker som omgår hele universitetet.


De viktigste oppgavene Universitetsstyret behandler er blant annet

 • Strategi- og handlingsplaner

 • Budsjett og regnskap for NMBU


Stillingen innebærer å lese og tolke en god del sakspapirer, og det anbefales derfor at man har noe erfaring fra studentdemokratiet. Kvinnelig representant blir valgt inn til våren.​​​