Adresse

Ole Sverres plass 1, 1430 Ås, Norge

Følg

STUDENTRÅD

Hvert fakultet har et studentråd som består av klassetillitsvalgte fra alle klasser på fakultetet, Studenttingsrepresentanter, studentrepresentantene i Programråd, Studieutvalg, Forskningsutvalg og Fakultetsstyret. Studentrådet tar opp aktuelle saker og problemstillinger som gjelder for sitt fakultet og diskuterer saker som skal tas opp på Studentting.


Kontaktinformasjon

Fakultet for biovitenskap: studentrad.biovit@nmbu.no

Handelshøyskolen: studentrad.hh@nmbu.no

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap: studentrad.kbm@nmbu.no

Fakultet for realfag og teknologi: studentrad.realtek@nmbu.no

Fakultet for landskap og samfunn: studentrad.landsam@nmbu.no

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning: studentrad.mina@nmbu.no

Veterinærhøgskolen: studentrad.vet@nmbu.no

STUDENTRÅD

Hvert fakultet har et studentråd som består av klassetillitsvalgte fra alle klasser på fakultetet, Studenttingsrepresentanter, studentrepresentantene i Programråd, Studieutvalg, Forskningsutvalg og Fakultetsstyret. Studentrådet tar opp aktuelle saker og problemstillinger som gjelder for sitt fakultet og diskuterer saker som skal tas opp på Studentting.

 

Kontaktinformasjon

Fakultet for biovitenskap: studentrad.biovit@nmbu.no

Handelshøyskolen: studentrad.hh@nmbu.no

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap: studentrad.kbm@nmbu.no

Fakultet for realfag og teknologi: studentrad.realtek@nmbu.no

Fakultet for landskap og samfunn: studentrad.landsam@nmbu.no

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning: studentrad.mina@nmbu.no

Veterinærhøgskolen: studentrad.vet@nmbu.no