Besøksadresse:

Urbygningen U121

Ole Sverres plass 1, 1430 Ås, Norge

Følg oss:

  • Svart Instagram Ikon

UNIVERSITETSSTYRET

Inntil videre kan du lese om universitetsstyret her.

UNIVERSITETSSTYRET

Inntil videre kan du lese om universitetsstyret her.