Besøksadresse:

Urbygningen U121

Ole Sverres plass 1, 1430 Ås, Norge

Følg oss:

  • Instagram
  • Facebook Social Ikon

Ny vår betyr nytt Studentvalg, og vi trenger at nettopp du stiller til valg! Det kreves ingen forhåndskunnskaper, og alle har muligheten til å stille. Studentvalget foregår fra 20. - 27.april og det skal velges ny leder av arbeidsutvalget, to AU-medlemmer og kvinnelige representanter til fakultetsstyrene og universitetsstyret.

Viktige lenker:

Kandidatur sendes inn her

Klikk her for elektronisk valgportal

Klikk her for NMBU sin side om valg

 

Se viktige frister og datoer nederst!

 

På vårens studentvalg skal disse vervene velges:

Leder av AU og to AU-medlemmer

AU er ansvarlig for den daglige driften av studentdemokratiet, De holder kontakten med Norsk Studentorganisasjon sentralt, tar opp studentpolitiske saker og representerer studentene i styrer og utvalg ved NMBU. Det skal velges 1 leder og 2 AU medlemmer som sitter på fulltid. Stillingene er honorert og man har permisjon fra studiene når man sitter i vervene. Vervene følger studieåret.

Hvis du har noen spørsmål om vervene finner du kontaktinformasjon og mer info her 

 

 

 

Kvinnelig representant i fakultetsstyrene + vara

Fakultetsstyrene er fakultetets øverste organ. Styrets viktigste oppgaver er strategi, handlingsplaner, budsjett og regnskap. Det velges mannlige representanter på høsten som

tiltrer vervet 01.01, og kvinnelige representanter på våren som tiltrer vervet 01.08. 

Vervet har en varighet på 1 år, og er honorert.

Les om hvordan det er å være i fakultetsstyret her

For mer info om vervene klikk her

For spørsmål om vervene finn kontaktinfo til ditt studentråd her

 

 

 

Kvinnelig representant i universitetsstyret + vara

Universitetsstyret består av 11 stk og representerer ansatte (både vitenskapelige, og teknisk og administrative), eksterne oppnevnt av kunnskapsdepartementet og to valgte studentrepresentanter. Universitetsstyret er NMBUs øverste organ. De jobber med saker av strategisk karakter og har ca. 11 møter pr. år. Studentrepresentantene er valgt under Studentvalget og har referatplikt til Studenttinget. Det velges en kvinnelig representant på våren som tiltrer vervet 01.08 og en mannlig representant på høsten som tiltrer vervet 01.01.

Hvis du har noen spørsmål om vervene finner du kontaktinformasjon og mer info klikk her

 

Kandidater for AU og Universitetsstyret må regne med å være med på presentasjon for velgerne online på et online valg-arrangement.

 

Datoer og frister:

13.04: Frist for innsendelse av kandidatur

16.04: Kandidaturene blir offentliggjort

20.04-27.04: Studentvalget foregår