ANDRE VERV

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er et rådgivende organ som plikter å rapportere til Studenttinget ved brudd av vedtekter, retningslinjer og forretningsorden. Dersom det er grunnlag til å tro at det foreligger brudd på vedtekter eller retningslinjer kan Kontrollkomiteen både på forespørsel og på eget initiativ undersøke saken.

Møteledelse

Møteledelse har ansvar for å være ordstyrere i Studenttingsmøtene som blir arrangert 3-4 ganger per semester. Vervet er ikke honorert. 

Kontor: U121 (Urbygningen)

Olav Sverres Vei 1,

Postboks 1202 NMBU

1432 Ås
 

Følg oss:

  • Instagram
  • Facebook Social Ikon