Besøksadresse:

Urbygningen U121

Ole Sverres plass 1, 1430 Ås, Norge

Følg oss:

  • Svart Instagram Ikon

Kjære medstudenter!

Mitt navn er Ane Magnussen. Jeg er 22 år, og går 4. året industriell økonomi på Realtek. Det neste året ønsker jeg å jobbe opp mot ledelsen og for studentdemokratiet gjennom AU, for at livet som student ved NMBU skal bli enda bedre.

Jeg presenterer derfor herved mitt kandidatur som nestleder i Studenttingets arbeidsutvalg.

Nestlederkandidat:

Ane Magnussen

Gjennom min tid på NMBU har jeg satt stor pris på å få engasjere meg i mye forskjellig. Studentdemokratiet sitt viktige arbeid har jeg hovedsakelig fulgt fra utsiden. Jeg setter stor pris på tillitsvalgte sitt arbeid og engasjement, som gir gjennomslag for viktige saker som gjør studiehverdagen bedre for både oss og fremtidige NMBU-studenter.

I året som har gått har jeg i kraft av mitt verv som leder av Studentsamfunnet i Ås vært så heldig å få jobbe med studentvelferd i tett samarbeid med blant annet SiÅs, NMBU og AU. I dette arbeidet har jeg tydelig sett viktigheten av god kommunikasjon og samarbeid mellom ulike aktører for at det helhetlige tilbudet for Ås-studenten skal være best mulig.

I kraft av mitt verv på Samfunnet har jeg også fått være med i læringsmiljøutvalget (LMU) ved NMBU. Utvalget gjør blant annet et viktig arbeid i oppfølgingen av resultatene fra SHoT-undersøkelsen. Dette er arbeid som ikke blir mindre viktig i tiden framover, og om jeg blir valgt ser jeg fram til å kunne jobbe med dette og andre viktige saker gjennom å lede LMU det neste året.

Det kommende året er det spesielt en sak som blir viktig. Vi blir mange flere studenter på Campus Ås når veterinær- og dyrepleierstudentene kommer høsten 2020. Dette er en viktig og spennende sak. God kommunikasjon og samarbeid mellom alle aktørene ved NMBU er nødvendig for at flyttingen og velkomsten av alle studenter høsten 2020 skal bli best mulig.

Selv om erfaringen min fra det lokale studentdemokratiet er begrenset, har jeg god sentral studentpolitisk erfaring. I tillegg til å ha sittet i LMU har jeg representert studentene i forskningsutvalget, og vært i jevnlige møter med ledelsen ved NMBU gjennom blant annet Toppmøter. Dette har gjort at jeg har opparbeidet meg god kjennskap til NMBU som organisasjon og hvordan saksgangen på universitetet fungerer.

Selv om jeg har god organisatorisk erfaring, har jeg mye å lære. Jeg er engasjert og samarbeidsvillig og har en stor lidenskap for å jobbe for studentenes beste.

Jeg håper dere ønsker å gi meg tilliten til å være nestleder i AU det neste året!

Godt valg!

Med vennlig hilsen,

Ane Magnussen