OM ARBEIDSUTVALGET

Arbeidsutvalget er et utvalg på totalt tre medlemmer; leder, og to medlemmer. Sammen jobber vi for å få gjennomslag for det som blir vedtatt på studenttingene, representerer studenter i ulike råd og utvalg, snakker med lokale studentpolitikere og ledelse ved NMBU, samt assisterer det lokale studentdemokratiet.

Vi har kontor i Urbygningen i U121 hvor du er hjertelig velkommen til å komme innom.

AU 2020/2021

Leder

TUVA TODNEM LUND

Leder

Andre ansvarsområder: Velferdsmidler

leder.au@nmbu.no

AU-medlem

MAGNUS DYBDAHL

Ansvarsområder: Miljø, forskning, studiekvalitet og er leders stedfortreder

mdybdahl@nmbu.no

AU-medlem

TILDE BIRGITTE DALBERG

Ansvarsområder: Internasjonalisering, læringsmiljø,    markedsføring og kommunikasjon og samfunnsmøtemidler

tildedal@nmbu.no

Er du usikker på hvem av oss du bør kontakte? Send en e-post til:
Studenttinget@nmbu.no

Kontor: U121 (Urbygningen)

Olav Sverres Vei 1,

Postboks 1202 NMBU

1432 Ås
 

Følg oss:

  • Instagram
  • Facebook Social Ikon