Bomiljøutvalget

kontaktinfo

Bomiljøutvalget (BMU) er en møteplass for SiÅs og deres leietakere. BMU bidrar til et godt bomiljø og god studentvelferd i SiÅs -boligene. BMU diskuterer pågående og planlagt renovering og problemer leietakerne har.


Bomiljøutvalget skal være et kontaktledd mellom leietaker og SiÅs. Bomiljøutvalget skal ha møte ca. to ganger per semester. Bomiljøutvalget fremmer forslag til prosjekter til Oppussingsutvalget for studentboliger. Klager på bomiljøet skal fremmes til Bomiljøutvalget gjennom tillitsvalgte eller SiÅs. Det kan være klager på at naboen bråker, klager på hundehold, røyking og annet. SiÅs skal selv forsøke å løse klager, før de eventuelt fremmes i Bomiljøutvalget.

Instruks for bomiljøutvalget

English: