Kontakt

Arbeidsutvalget:

Leder

TUVA TODNEM LUND

Leder

Andre ansvarsområder: Velferdsmidler

leder.au@nmbu.no

AU-medlem

MAGNUS DYBDAHL

Ansvarsområder: Miljø, forskning, studiekvalitet og er leders stedfortreder

mdybdahl@nmbu.no

AU-medlem

TILDE BIRGITTE DALBERG

Ansvarsområder: Internasjonalisering, læringsmiljø,    markedsføring og kommunikasjon og samfunnsmøtemidler

tildedal@nmbu.no

Er du usikker på hvem av oss du bør kontakte? Send en e-post til:
Studenttinget@nmbu.no

Kontor: U121

  • Svart Instagram Ikon

Kontor: U121 (Urbygningen)

Olav Sverres Vei 1,

Postboks 1202 NMBU

1432 Ås
 

Følg oss:

  • Instagram
  • Facebook Social Ikon