top of page
Search

Mulighetsstudie - Utformingen av nye Pentagon 1

Har du lyst til å bli med å påvirke fremtidens studentboliger?


I forbindelse med den mulige fortetningen og rehabiliteringen av Pentagon 1, ønskes det innspill til foreløpige plantegninger fra SiÅs og arkitektene, samt ytringer rundt hva studentene ønsker prioritert fremover.


Man kan gi innspill i den grad man ønsker, og kan også gi innspill uten å se gjennom utkastet til plantegningene først, da spørsmålene som omhandler skissene er valgfrie. Skjemaet vil lukkes mandag 17.10 kl. 23:59.


Innspill kan gis via følgende link: https://nettskjema.no/a/286746

Arkitektenes utkast til plantegningene ligger her:

Arkitektutkast Pentagon Fortetting22
.pdf
Download PDF • 24.32MB

0 views0 comments
bottom of page