top of page
Search

NSOs Høstkonferanse 2022

Denne helgen var Jens og Åse fra Arbeidsutvalget i Trondheim for å delta på Norsk Studentorganisasjons (NSO) Høstkonferanse 2022!


Her er et reisebrev i korte trekk:

  • Temaet for årets Høstkonferanse var ‘Fremtidens Student: hvem - hva - hvordan?’

  • Helgen bød på mye god diskusjon mellom representanter fra de ulike universitetene og høyskolene som er medlemslag av NSO, samt spennende innlegg fra både eksterne eksperter og NSOs Arbeidsutvalg

  • Vi diskuterte hvordan utdanning kan se ut i tiden fremover, hva slags kompetanse og hvilke utdanninger som kommer frem basert på samfunnets langsiktige og kortsiktige behov, særlig sett i forhold til norske økonomiske forhold

  • Vi diskuterte elementer rundt hvordan den fremtidige studentmassen kan komme til å se ut, og hva og hvordan de vil studere

  • Vi tok også for oss statsbudsjett, studiestøtte og gratisprinsippet (som nå i høst har blusset opp som særlig aktuelt i forhold til statsbudsjett-forslaget om å innføre skolepenger for internasjonale studenter)

  • I tillegg koste vi i medlemslagene oss kjempemye med å bli enda bedre kjent med hverandre, gjennom debatt, erfaringsutveksling, og ikke minst, litt god gammeldags helgekos. Les: brannalarm, skolebolle (😌) spenstige halloweenkostymer, togkakao, og finvær uten like (shoutout til Trondheim!)


Hva er egentlig NSO, og hvorfor er NMBU medlemslag hos de? Les mer på https://student.no/

0 views0 comments
bottom of page