FADDERGENERAL

Hva gjør faddergeneralen?

Faddergeneralen har hovedansvaret for organisering av fadderuken på våren og høsten, og fungerer som et bindeledd mellom faddersjefer og NMBU. Som Faddergeneral bør man ha et godt innblikk i livet på Campus. Faddergeneralen skaper trivsel, et inkluderende miljø på NMBU, og er en nøkkelperson for informasjonsflyten rettet mot nye studenter.

 

Når velges faddergeneralen?

Faddergeneral for 2020 velges på Studentting 6, som i år vil være 11.november 2019.

Faddergeneral 2021

Maren Helene Sævold                                                                   fadderuka@nmbu.no.