Besøksadresse:

Urbygningen U121

Ole Sverres plass 1, 1430 Ås, Norge

Følg oss:

  • Svart Instagram Ikon

Kandidat til Universitetsstyret (ønsker varastilling):

Hanne Berggreen

På min tid her på NMBU har jeg hatt mange verv i studentdemokratier hvor jeg har jobbet for studentenes rettigheter og en bedre studenthverdag. Det siste året har jeg vært fast styremedlem i universitetsstyret. Året i universitetsstyret har vært spennende og jeg har lært hvor viktig det strategiske arbeidet til universitetsstyret er for NMBU sin fremtid. Jeg er sikker på at jeg lett kan tre inn ved behov som vara det kommende året med den grundige kunnskapen jeg har om NMBU og universitetsstyret.  

 

Godt valg!

Kjære medstudenter!
 

Mitt navn er Hanne Berggreen. Jeg er 24 år og går fjerde året på Kjemi og Bioteknologi på KBM. Jeg ønsker å bli deres vara representant i Universitetsstyret.