Nødvendig informasjon

  • Fullt navn: (dette sjekkes opp mot fødselsdato for å sikre at man melder inn riktig kandidat)

  • Fødselsdato:

  • Stiller til vervet som:

 

Frivillig informasjon

  • Skriv en kort presentasjon av deg selv: ta med fakultet, relevant erfaring, din motivasjon for å stille og evt litt om hva du ønsker å fokusere på i din virkeperiode

 

Sendes inn på både norsk og engelsk på mail til studenttinget@nmbu.no 

Husk bilde!

Kandidatpresentasjon mal