Kommende valg

Kandidatur sendes til: studenttinget@nmbu.no

(Kandidaturet bør inneholde bilde, motivasjon, bakgrunn og hvorfor studentting skal stemme på deg)

Har du spørsmål om vervene? Kontakt nestleder Ane Magnussen på nestleder.au@nmbu.no

Studentting 3 (21.april)

Frist for innsending av kandidatur for å komme med i sakspapirene: 13.04 kl. 2359

Frist for å stille til vervene: 19.04 kl. 2359

 • To styrerepresentanter + to vararepresentanter til Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs)

"SiÅs-styret har for meg vært en reise i organisasjon og ledelse.
Du får muligheten til å bidra til den unike studentvelferden ved NMBU, og sette agenda for strategi og økonomistyringen til en stor bedrift. Søker du utfordringer, og ønsker å bidra til en bærekraftig studenthverdag - still til valg!"

- Fredrik Forsberg Ellingsen, Styremedlem 2018-2020

"Det mest givende med vervet som Styreleder og styremedlem i SiÅs, har vært muligheten til å diskutere store utfordringer med mennesker og grupper som faktisk har muligheten til hjelpe. Enten det var å ta del av den grønne boligbevegelsen som skjer blant landets samskipnader, presentere Ås sin studenthelsemodell for stortingets helse og sosial komite, eller presentere tiltak for å bedre studenters psykiske helse for opposisjonspartiene. I tillegg har det vært givende å utfordre seg selv i å lære nye fagfelt som er relevant for samskipnadene og studentene. Jeg har hatt stor glede av æren til å ta del i løsninger som forhåpentligvis har hjulpet studenter. Jeg anbefaler alle som vil ta del i å løse studenter sine utfordringer å stille til verv."

 

- Ole Golten, Styremedlem 2018-2020

"Det gøyeste med å sitte i LMU har vært å jobbe sammen med ansatte og studenter på NMBU for å komme med spesifikke tiltak for å forbedre læringsareal og studenters mentale helse og trivsel. Man får innblikk i hva som skjer i kulissene, og prosessen fra når et problem identifiseres til hvordan man løser det. Studentene i utvalget har like mange stemmer som de ansatte, så det gir mye makt til studentene for å si fra akkurat hvor skoen trykker"

- Ragnhild Gabrielsen, Studentrepresentant i LMU 19/20

 • Tre representanter til Læringsmiljøutvalget (LMU) + fire vara-representanter

  • Honorert

  • Beskrivelse: Læringsmiljøutvalget skal bidra til et godt studie- og læringsmiljø ved universitetet, og til at det fysiske og psykiske lærings- og arbeidsmiljøet er fullt ut forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensyn til studentenes helse, sikkerhet og velferd, jf § 4-3 i universitets- og høgskoleloven. Læringsmiljøet innbefatter alle faktorer som påvirker studentenes trivsel og som er innenfor NMBU sitt ansvarsområde, unntatt det faglige studietilbudet. Det omfatter også studentvelferden og studentsosiale forhold på lærestedet.​

  • Les mer om utvalget her

 • To medlemmer til Kontrollkomiteen

  • Kontrollkomiteen er et rådgivende organ som plikter å rapportere til Studenttinget ved brudd av vedtekter, retningslinjer og forretningsorden. Dersom det er grunnlag til å tro at det foreligger brudd på vedtekter eller retningslinjer kan Kontrollkomiteen både på forespørsel og på eget initiativ undersøke saken. Kontrollkomiteen møter på studenttingsmøtene og er også med på planleggingsmøte og studentrådsmiddag i forkant.

"Det er spennende å sitte i KK siden vi er gruppen salen ser til om noe er usikkert eller galt under Studentting. Det er også vi som må avbryte om det er noen brudd på prosedyrer som ordstyreren kan ha oversett. Dette er en unik makt som lar oss sitte på sidelinjen og forsikre oss om at alt skal gå på skinner under møtene. For en person som liker strukturerte møter og overholdning av viktige rutiner, så er dette en perfekt rolle, i samarbeid med ordstyreren, for å opprettholde skille mellom anarki og demokrati her på campus. Vi er heller ikke inhabile, så vi har fortsatt lov til å mene og spørre om ting, som lar oss ta del i diskusjonen som alle andre studenter har på universitetet."

- Yonatan Bisrat Taye, medlem i kontrollkomiteen 19/20

 • Møteledelse (to faste og to vara)​

  • Møteledelsen leder studenttingsmøtene, og er i forkant med å planlegger saksgangen sammen med arbeidsutvalget og kontrollkomiteen.

Ser du etter Studentvalget våren 2020?

Besøksadresse:

Urbygningen U121

Ole Sverres plass 1, 1430 Ås, Norge

Følg oss:

 • Instagram
 • Facebook Social Ikon