Besøksadresse:

Urbygningen U121

Ole Sverres plass 1, 1430 Ås, Norge

Følg oss:

  • Svart Instagram Ikon

Nestlederkandidat:

Kristine Ø. Høy

Mitt navn er Kristine Ø. Høy, og jeg ønsker med dette å melde mitt kandidatur til stillingen som Nestleder i Arbeidsutvalget.

Jeg startet på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet høsten 2015, og gjennomførte en bachelor i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen. Etter dette begynte jeg på matvitenskap, som er studiet jeg går i dag.

Grunnen til at jeg ønsker å stille til dette vervet, er fordi jeg ønsker å jobbe mer målrettet for å gjøre studietiden best mulig for flere studenter. Jeg ønsker også muligheten til å engasjere meg mer i studentpolitikken, og ikke minst muligheten til å gjøre en synlig forskjell for NMBU-studentene.

Tidligere har jeg engasjert meg i flere ting, men av relevant erfaring ønsker jeg å nevne året i studentrådet som representant for innstillingsutvalget, i tillegg til at jeg har sittet et halvt år som studentrepresentant i studenttinget. Dette var mitt første møte med verv her på Ås som ny student, og selv med null erfaring falt det meg naturlig å engasjere meg i sakene på agendaen og ta ordet. Det ga virkelig mersmak å se det store engasjementet til studentene, og å se hvilken påvirkning vi faktisk har.  

Etter hvert fikk jeg også muligheten til å være faddersjef for handelshøyskolen, komitesjef for Samfunnet i Ås, og i 2018 fikk jeg æren av å sitte som nestleder i Samfunnsstyret. Her fikk jeg muligheten til å jobbe litt mer administrativt; lage arbeidslister, organisere workshopper, og jobbe aktivt for et bedre tilbud både for nye og etablerte studenter.

 

Det var særlig gjennom sistnevnte stilling, og arbeidet med SHOT-undersøkelsen at ønsket om å bidra mer og engasjere meg i studentpolitikken virkelig kom frem.

I tillegg til studiene jobber jeg som ambassadør for universitetet. Dette har vært med på å gi meg et unikt innblikk i hva som motiverer fremtidige studenter til å søke om en plass på NMBU og hva de ønsker seg når de kommer til Ås, samt muligheten til å se hvordan disse forventningene blir innfridd når de komme til Ås.

Vårsemesteret 2018 fikk jeg muligheten til å ta faget AOS234 – studenter i ledelse. Her lærte vi utrolig mye om gruppedynamikk, ledelse og hvordan man selv er som leder. Dette er kunnskap jeg har fått teste i praksis, noe som har gjort meg trygg på lederrollen jeg tar og hvilke saker jeg brenner for.

Dersom jeg skulle blitt valgt, så vil mine fokusområder være å jobbe for et bedre læringsmiljø som motiverer studentene, og som fremmer et fokus på læring fremfor kun prestasjoner. Jeg ønsker videre å fokusere på hvilke muligheter som finnes for et nytt og bedre evalueringssystem. Jeg mener at vi burde evaluere på en måte som gir et mer riktig bilde av hvilken kunnskap studentene faktisk tilegner seg i studietiden. Jeg vil også jobbe for studentenes trivsel, spesielt når det kommer til ensomhet i studentmassen – dette er et sentralt tema med tanke på SHOT-resultatene som kom i høst.

Det viktigste jeg tar med meg fra tidligere verv er at man løser det meste med god kommunikasjon og ved godt samarbeid, og ikke minst ved å gå foran som et godt eksempel. Jeg tror også det er nyttig å erkjenne sine svakheter og søke informasjon for å utvikle seg videre. Andre ferdigheter jeg tror jeg vil dra nytte av er god struktur og en sterk sans for rettferdighet. Avslutningsvis vil jeg også nevne at jeg har tro på oss studenter, og jeg håper og tror jeg kan være en tillitsperson som folk kan lene seg på og betro seg til for at jeg skal kjempe deres sak.

Motivasjonen for dette vervet er på topp og jeg håper dere vil viser meg tillitten til å ta fatt på dette vervet.

 

Beste hilsener,

Kristine Øiestad Høy