Adress

Adress

Urbygningen U121

Ole Sverres plass 1, 1430 Ås, Norge

Follow

  • Svart Instagram Ikon

Kandidat til Universitetsstyret:

Nina Vold Johansen

Kjære medstudenter

 

Mitt navn er Nina Vold Johansen og jeg stiller til valg som studentrepresentant i universitetsstyret 2019/2020. Jeg begynte på NMBU en høstdag i 2015 og går for tiden mitt fjerde år på industriell økonomi.

Siden jeg startet kan jeg vel si at jeg har brukt minst like mye tid frivillige verv som skolenbenken – og lært masse av det. Som fast inventar fra første studentrådsmøte fikk jeg fort prøvd meg i (den gang da) instituttstyrt, studentting og har sittet i to perioder som representant i fakultetstyret på RealTek. Jeg har også fått sett NMBU og studentmiljøet på godt og vondt som styremedlem i SiÅs-styret, faddersjef for RealTek 2017 og 2018, UKA-funksjonær og over baren på samfunnet.

 

Som dere skjønner har jeg fått opplevd mye som student på NMBU. Akkurat nå er jeg på utveksling på universitetet i Siena, Italia for å få noen nye impulser. Men i frykt for å få for mye fritid neste skoleår, samt (og kanskje viktigere) det brennende engasjementet jeg har for universitetet og studentlivet, ønsker jeg å stille til valg til universitetsstyret.

 

Stemmer du på meg kan jeg love deg at jeg skal benytte all den ballasten jeg har for å sørge for at studentene skal bli hørt i NMBUs høyeste organ. Jeg kommer til å jobbe for å være godt informert, reflektert og positiv styremedlem, men ikke naiv. Ellers setter jeg veldig pris på at andre studenter og ansatte er engasjert og ønsker å komme med innspill, noe jeg alltid tar med meg inn i en diskusjon.

 

Godt valg!