NSO-DELEGAT

Hva er NSO?

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler, som totalt representerer om lag 230 000 studenter. NSO har som oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene samt å representere sine medlemslag. NSO er partipolitisk uavhengig.

Hva er en NSO-delegat?

Landsmøtet (LM) er NSOs øverste organ, og arrangeres én gang i året. Som NSO-delegat har du stemmerett på landsmøtet. Antall delegater fra hver utdanningsinstitusjon avhenger av hvor mange studenter det er ved institusjonen. Ved NMBU velger vi inn 4 faste representanter, og 4 vara.

Hva er oppgavene til en NSO-delegat?

En NSO-delegat har i oppgave å sette seg nøye inn i sakene som skal opp på landsmøtet. Selve landsmøtet varer en langhelg i mars/april hvert år (2019: 4.-7.april). I tillegg er man med på formøte-helg før landsmøtet (2019: 16-17.mars). Vanligvis møtes de delegatene som er valgt inn fra NMBU i forkant for å sammen lese seg opp i sakene og diskutere disse.

Hva slags beslutninger fatter landsmøtet?

Landsmøtet vedtar styrende politikk, inkludert handlingsplan, rammebudsjett og politiske plattformer. Landsmøtet velger også arbeidsutvalget, sentralstyret og de politiske og organisatoriske komiteene.


Om du vil vite mer om Norsk Studentorganisasjon, besøk student.no.

NSO-DELEGAT

Hva er NSO?

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal interesseorganisasjon for 30 ulike studentdemokrati ved norske universiteter og høyskoler, som totalt representerer om lag 230 000 studenter. NSO har som oppgave å ivareta og fremme studentenes interesser og rettigheter, fremme engasjement for nasjonale og internasjonale utdanningssaker blant studentene samt å representere sine medlemslag. NSO er partipolitisk uavhengig.

Hva er en NSO-delegat?

Landsmøtet (LM) er NSOs øverste organ, og arrangeres én gang i året. Som NSO-delegat har du stemmerett på landsmøtet. Antall delegater fra hver utdanningsinstitusjon avhenger av hvor mange studenter det er ved institusjonen. Ved NMBU velger vi inn 4 faste representanter, og 4 vara.

Hva er oppgavene til en NSO-delegat?

En NSO-delegat har i oppgave å sette seg nøye inn i sakene som skal opp på landsmøtet. Selve landsmøtet varer en langhelg i mars/april hvert år (2019: 4.-7.april). I tillegg er man med på formøte-helg før landsmøtet (2019: 16-17.mars). Vanligvis møtes de delegatene som er valgt inn fra NMBU i forkant for å sammen lese seg opp i sakene og diskutere disse.

Hva slags beslutninger fatter landsmøtet?

Landsmøtet vedtar styrende politikk, inkludert handlingsplan, rammebudsjett og politiske plattformer. Landsmøtet velger også arbeidsutvalget, sentralstyret og de politiske og organisatoriske komiteene.


Om du vil vite mer om Norsk Studentorganisasjon, besøk student.no.