Høstens studentvalg!

Høstens studentvalg varer fra 28.november til 3.desember!
Følg linken for å gi din stemme:

https://valg.usit.no/valg/login.do


Du kan lese mer om kandidatene som stiller til fakultetsstyrene her:

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget/dokumenter/sakspapirer/node/36117


Her er kandidatene til Universitetsstyret:


Roble Wais
Mitt navn er Roble Wais og jeg ønsker å stille som styremedlem i universitetsstyret. Jeg er 22 år gammel og er på mitt tredje år i samfunnsøkonomi (HH). Jeg er en dedikert person som å ønsker bruke mye tid på NMBU til et enda bedre studiested.


Jeg ønsker å jobbe med følgende saker:

- Kvalitet i utdanningen, gjennom å kreve bedre forelesninger og bedre oppfølgning av veiledere

- Bedre samarbeid og samhandling mellom administrasjonen ved NMBU, Ås kommune, SiÅs, student parlamentet, studentrådene og arbeidsutvalget.


Erfaring:

- Leder av Høyres Studenter Akershus

- Kommunestyrerepresentant, Vestby kommune

- Medlems i skole, oppvekst- og kulturkomiteen, Vestby kommune


Benedict GoodmanHei!


Takk for at du er inne på min kandidatpresentasjon. Jeg går tredje året på samfunnsøkonomi på Handelshøyskolen og ønsker nå å stille til velg som universitetsstyrerepresentant. Hvorfor gjør jeg det? Kort og godt så er det fordi jeg tror at jeg kan være med å gjøre NMBU til et bedre universitet.


Etter å ha tilbrakt 2,5 år i studentdemokratiet som studentrådsleder og i fakultetsstyret så har blitt klart for meg at det er de store strukturene rundt oss som virkelig former vår hverdag som studenter. Lenge har man pratet om tverrfaglighet, flerfaglighet og at vårt fortrinn som institusjon ligger i den unike kombinasjonen av fagtilbud vi kan tilby. Vi markedsfører oss selv som universitetet hvor verdensredderne som skal få has på klimaproblemene utdannes. Etter min mening er dette per i dag mest PR. Vi kan gjøre bedre enn som så.


Som representant i universitetsstyret vil jeg støtte stemmene som forsøker å få til en modell for tildeling av midler til fakultetene som ikke straffer dem økonomisk for å la studenter ta fag på andre fakulteter. Dette vil føre til at en viktig barriere for samarbeid mellom fakulteter blir fjernet og vårt studietilbud vil kunne bli enda mer dynamisk. 1 av 3 studenter på NMBU oppga i SHoT-undersøkelsen at de sliter med den psykiske helsen. Her skal jeg også gjøre mitt for at universitetet bidrar med det de kan. Først og fremst må nok årsakene forstås, deretter kan man handle. Et umiddelbart tiltak ville vært å utvide kapasiteten kommunen gir oss på dette området.

Oi, tenker du sikkert nå. Det var store ord. Hva gjør meg kvalifisert til å prøve å få til noe slikt? Vel, som sagt har jeg allerede styringserfaring fra mitt eget fakultet. Igjennom å være studentrådsleder fikk jeg også god kontekstuell informasjon om hvor vi står hen som institusjon og hvor noen av utfordringene ligger. Samtidig er jeg så nerd når det gjelder utdanning at jeg startet en egen organisasjon for å forbedre utdanningen innen min egen fagretning. Jeg våger å si at det er å gå lengre enn de fleste. Ellers kan jeg stille med engasjement, at jeg lytter og at jeg ikke er redd for å si hva jeg mener.

Jeg håper på din stemme.

Med vennlig hilsen,

Benedikt

0 visninger

Besøksadresse:

Urbygningen U121

Ole Sverres plass 1, 1430 Ås, Norge

E-post:

studenttinget@nmbu.no

Følg oss:

  • Instagram
  • Facebook Social Ikon