top of page

Semesterets beste underviser høsten 2021


Tildeles herved

Tore Krogstad

For undervisning i faget JORD212 – Jordanalyse. Kåringen er gjort på grunnlag av nominasjoner fra studenter, der en komite nedsatt av Studenttinget har gjennomgått og vurdert nominasjonene.


Nok en gang skal en dyktig underviser få en ekstra oppmerksomhet for sitt fremragende arbeid. Studenter har i løpet av semesteret nominert undervisere de opplever som semesterets beste. Dette semesteret fikk komiteen innblikk i undervisningen til de nominerte gjennom forelesninger og undervisningsmateriell. I kåringen har komiteen lagt til grunn kvalitative nominasjoner og kontrollintervjuer av studenter. Vinneren får ikke kun heder og ære, men også en pengepremie utdelt av NMBU. Det har blitt innsendt mange gode nominasjoner, og derfor henger tildelingen av denne prisen høyt.


Semesterets beste underviser er en person som denne høsten har lagt ned en ekstra stor arbeidsinnsats. Forelesninger og lab-undervisning har vært av høy kvalitet, og underviseren har sørget for en god hybridløsning mellom ulike undervisningsformer tilpasset emnet. Emnet fremstår som godt gjennomarbeidet, både undervisningen og undervisningsmateriellet.


Personen oppleves som strukturert, og sørger for god informasjonsflyt ved å være tilgjengelig for studentene. Underviseren har høy kompetanse innen fagområdet, og formidler dette gjennom et meget godt undervisningsopplegg. Studentene anser undervisningen som relevant, og verdsetter at pensum er i nær relasjon med videre studier og arbeidsliv.


Denne personen viser en stor interesse og iver for faget sitt, og anses som en frontfigur innenfor sitt fagfelt. Hans store engasjement smitter over på studentene, hvilket gjenspeiles hos studentene vi har pratet med. En gjennomgående faktor er underviserens evne til å se hver enkelt student, i tillegg til å påse at det som gjennomgås er forståelig for alle. Det ble sagt av en student: “Jeg tror ikke jeg har hatt et fag tidligere hvor jeg sitter igjen med så mye kunnskap etter hver time som jeg gjør i hans timer”. På bakgrunn av dette går prisen for Semesterets beste underviser høsten 2021 til Tore Krogstad, for emnet JORD212 “Jordanalyse”.Takk til alle som har sendt inn nominasjoner, og gratulerer til semesterets beste underviser, Tore Krogstad.

28 visninger0 kommentarer

Relaterte innlegg

Se alle

Studentallmøter Våren 2023: En Oversikt

Her finner du en oversikt over det som per nå er tilgjengelig av informasjon samt tid og sted for ditt Fakultetsallmøte, med link til Facebook-arrangementet deres, samt relevant kontaktinfo! Nederst p

Nominasjonsskjema for Semesterets Beste Underviser

Vi skal kåre semesterets beste underviser og trenger din hjelp! Har du en underviser som inspirer deg litt ekstra eller som gjør det ekstra arbeidet for at alle studentene skal forstå pensum? Eller en

Comments


bottom of page