top of page

SHoT-undersøkelsen 2022

Hvordan er det egentlig å være student inn i det tredje koronaåret? Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) gjennomføres hvert fjerde år, og 8. februar sendes undersøkelsen på ny ut til mer enn 180 000 norske studenter i hele landet og i utlandet.
God deltakelse bidrar til at vi kan finne ut mer om hva som påvirker helse og livskvalitet for studenter. Kunnskapen fra SHoT2022 vil bli en unik ressurs for alle studentsamskipnader, utdanningsinstitusjoner, studentpolitikere, kommuner og beslutningstakere generelt. Alle norske heltidsstudenter får mulighet til å delta. Desto flere som svarer, desto mer verdifull blir undersøkelsen.

Undersøkelsen er den største, norske undersøkelsen om studenters helse og trivsel, og kanskje også internasjonalt. Og det handler om å få innsikt i hvordan studentene har det. I tillegg vil svarene bidra til å se utviklingen innenfor helse, psykisk helse, trivsel og gir viktige svar om studentenes behov.

Hovedundersøkelsen er tidligere gjennomført i 2010, 2014 og 2018. For å fange opp endringer under koronapandemien ble det i 2021 gjennomført en kortere versjon av undersøkelsen. Kunnskapsgrunnlaget fra SHoT benyttes både til å utvikle bedre studenttilbud og som datagrunnlag for helseforskning. Tema i SHoT-undersøkelsen 2022 er

 • Forhold på studiestedet

 • Studieferdigheter

 • Sosiale forhold

 • Boligsituasjon

 • Økonomi

 • Trivsel og livskvalitet

 • Fysisk og psykisk helse

 • Rusmidler

 • Søvn

 • Suicidalitet og selvskading

 • Mobbing og seksuell trakassering

 • I tillegg bli studentene spurt om digital undervisning og koronarelaterte tema

SHoT2022 er et samarbeidsprosjekt mellom de tre største studentsamskipnadene i Norge og Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet er forskningsansvarlig institusjon. Underskelsen blir sendt ut til alle norske heltidsstudenter som er registrert i Lånekassens oversikt over studenter som tar høyere utdannelse.

Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene Sit, Sammen og SiO.

Nytt i 2022 er at også studenter over 35 år er inkludert i undersøkelse. Fra fjorårets tilleggsundersøkelse er også studenter ved landets fagskoler inkludert.


110 visninger0 kommentarer

Relaterte innlegg

Se alle

Studentallmøter Våren 2023: En Oversikt

Her finner du en oversikt over det som per nå er tilgjengelig av informasjon samt tid og sted for ditt Fakultetsallmøte, med link til Facebook-arrangementet deres, samt relevant kontaktinfo! Nederst p

Nominasjonsskjema for Semesterets Beste Underviser

Vi skal kåre semesterets beste underviser og trenger din hjelp! Har du en underviser som inspirer deg litt ekstra eller som gjør det ekstra arbeidet for at alle studentene skal forstå pensum? Eller en

Comments


bottom of page