top of page

Utlysning av midler til studentbaserte aktiviteter på tema likestilling og mangfold

Er du student og har en god idé til et tiltak, aktivitet eller arrangement på tema likestilling og mangfold? Nå kan du søke om penger for å få gjennomført tiltaket. Prosjekt Likestilling og Mangfold ved Personal- og Organisasjonsavdelingen lyser ut 100.000 kr til aktiviteter for studenter, med søknadsfrist den 1. september.


Du kan søke om støtte til tiltak, aktivitet eller arrangement som bidrar til at vi når ett eller flere av målene under:

· Øke bevisstheten ved NMBU rundt viktigheten av å arbeide med likestilling og mangfold

· Øke kunnskapen om kjønns- og mangfoldsperspektiver i forskning, undervisnings- og arbeidsmiljøet

· Øke kompetansen på likestilling og mangfold i ditt studentmiljø eller i studentmiljøet ved NMBU generelt


Du kan søke om inntil 50.000 kr, og det er ønskelig at tiltakene settes i gang i inneværende år.


Det er prosjektgruppen for Prosjekt likestilling og mangfold ved Personal- og Organisasjonsavdelingen som tildeler midler etter søknad. Tildelingene baseres på hvor godt tiltaket synes å treffe opp mot målene til likestilling- og mangfoldsprosjektet og en vurdering av den totale variasjonen i type tiltak. Fyll ut søknadsskjemaet og send inn! Søknadsfristen er 1. september.


Besøk gjerne NMBUs nettside for likestilling og mangfold:


8 visninger0 kommentarer

Relaterte innlegg

Se alle

Studentallmøter Våren 2023: En Oversikt

Her finner du en oversikt over det som per nå er tilgjengelig av informasjon samt tid og sted for ditt Fakultetsallmøte, med link til Facebook-arrangementet deres, samt relevant kontaktinfo! Nederst p

Nominasjonsskjema for Semesterets Beste Underviser

Vi skal kåre semesterets beste underviser og trenger din hjelp! Har du en underviser som inspirer deg litt ekstra eller som gjør det ekstra arbeidet for at alle studentene skal forstå pensum? Eller en

Comments


bottom of page