Midler for faglige og politiske arrangementer

pexels-fox-1595391.jpg

Har du et spennende samfunnsmøte, faglig eller politisk arrangement du ønsker å arrangere på campus? Du kan når som helst søke om midler til dette av Studenttinget. Arrangementet kan for eksempel være et foredrag. Arrangementet skal være åpent for alle. Du kan ikke ha økonomisk fortjeneste på arrangementer du søker om midler til. Søknadsmalen ligger over, og søknaden kan leveres på Arbeidsutvalgets kontor eller sendes til ansvarlig for midlene, Tilde Dalberg, på epost (tildedal@nmbu.no).

Viktige regler for midlene:

 • Alle lag/foreninger, inkludert Samfunnsstyret, kan søke om midler for faglige og politiske midler helt til potten er tom.

 • Arrangementet må være åpent for alle studenter.

 • Søknad om midler for faglige og politiske arrangementer sendes til ansvarlig for velfersmidler fra Arbeidsutvalget senest tre (3) uker før arrangementet (søknadsskjema finner du via link over, og du fyller ut alle feltene i malen og sender på e-post til e-posten som står i skjema). 

 • Arrangør av faglig eller politisk arrangement sender rapport til ansvarlig for velfersmidler fra Arbeidsutvalget om det faglige eller politiske møtet senest to uker etter møtet (mal for rapport finner du over).

 • Aktiviteter/tiltak som støttes av midler for faglige og politiske arrangementer støttes ikke av aktivitetsmidlene.

Eksempler på arrangement som har fått tildelt støtte tidligere:

 • Foredrag med kjente/relevante personer

 • Seminar om matproduksjon

 • Casekveld

 • Markering av kvinnedagen

 • Åpent møte

 • Debatt om skogvern

 • Pecha Kucha