Samfunnsmøtemidler

Har du et spennende samfunnsmøte du ønsker å arrangere på campus? Du kan når som helst søke om midler til dette av Studenttinget. Samfunnsmøter kan for eksempel være et foredrag. Arrangementet skal være åpent for alle. Du kan ikke ha økonomisk fortjeneste på arrangementer du søker om samfunnsmøtemidler til. Søknadsmalen ligger over, og søknaden kan leveres på Arbeidsutvalgets kontor eller sendes til Tilde på epost (tildedal@nmbu.no).

Kontor: U121 (Urbygningen)

Olav Sverres Vei 1,

Postboks 1202 NMBU

1432 Ås
 

Følg oss:

  • Instagram
  • Facebook Social Ikon