second try.png

Vårens Studentvalg er snart her! Det er nå tiden for å velge en leder og to medlemmer til Studenttingets Arbeidsutvalg, kvinnelig representant til Universitetsstyret og kvinnelige representanter til fakultetsstyrene. 

VALGET ÅPNER 21. APRIL

Les om kandidatene her.

Les mer om vervene her.

 

Studentvalget er tiden for endring, og nye muligheter:
 

* Du som student kan i tiden rundt Studentvalget lære mye mer om hva Studentdemokratiet er og hva det gjør.
* Du har også stemmerett, og kan bruke denne når urnevalget åpner 21. april. Dette er veldig viktig for å bidra positivt til Studentdemokratiet ved NMBU, fellesskapet, og din studenthverdag, men kan også brukes for å støtte saker du synes er viktige.
* Om du ønsker å gjøre en ytterligere forskjell, kan du også stille til valg selv. Det er flere forskjellige posisjoner ledig! Fristen for å sende inn kandidatur og stille er 5. april.

Trykk derfor "skal" på arrangementet for å følge med på Studentvalget! Det kommer også til å skje mye kult: Du får blant annet sjansen til å bli bedre kjent med kandidatene, stille spørsmål, få med deg hvordan du kan stemme, i tillegg til å få med deg et par ekstra overraskelser - følg med! 

 

Å stille er den perfekte muligheten om du søker nye erfaringer, utfordringer og vil lære mer. Det er ingen krav om tidligere erfaringer eller kunnskaper.

Om du har spørsmål kan du kontakte valgnemnda på studenttingets.valgnemd@nmbu.no

 

Denne våren skal det velges:
* Leder av Studenttingets Arbeidsutvalg
* To medlemmer av Studenttingets Arbeidsutvalg
* Kvinnelig representant i Universitetsstyret + vara
* Kvinnelig representant i fakultetsstyrene + vara

Vervene er honorert.

Kontor: U121 (Urbygningen)

Olav Sverres Vei 1,

Postboks 1202 NMBU

1432 Ås
 

Følg oss:

  • Instagram
  • Facebook Social Ikon