second try.png

Oppslutning

17,43%

18,81%

6,28%

23,29%

19,65%

27,37%

19,91%

15,16%

Resultatene er klare!

Trykk på fakultetet for resultat, eller scroll

pexels-pixabay-207142%20(1)_edited.jpg

Valgt leder av studenttingets arbeidsutvalg

Leder: Ina Maria Finnerud

pexels-pixabay-207142%20(1)_edited.jpg

Valgte medlemmer av studenttingets arbeidsutvalg

AU-medlem: Vegard Sjaastad Hansen

AU-medlem: Nisha Jha 

STORYTELLING

pexels-pixabay-207142%20(1)_edited.jpg

Valgte Universitetsstyre-representanter

Fast: Tilde Birgitte Dalberg

Vara: Astrid Randem Lunde

STORYTELLING

 
pexels-pixabay-207142%20(1)_edited.jpg

Valgte Fakultetsstyrerepresentanter realtek

Fast: Marthe Ahlgreen Hansen

 
pexels-pixabay-207142%20(1)_edited.jpg

Valgte Fakultetsstyrerepresentanter LANDSAM

Fast: Emilie Netskar

Vara: Elise Kjærnes Morken

STORYTELLING

 
pexels-pixabay-207142%20(1)_edited.jpg

Valgte Fakultetsstyrerepresentanter HANDELSHØYSKOLEN

Fast: Emiline Frantzen

 
pexels-pixabay-207142%20(1)_edited.jpg

Valgte Fakultetsstyrerepresentanter Veterinærhøgskolen

Fast: Thea Menne Scheide

Valgte Fakultetsstyrerepresentanter BIOVIT

 
pexels-pixabay-207142%20(1)_edited.jpg

Fast: Anne Trætteberg Reitan

 
pexels-pixabay-207142%20(1)_edited.jpg

Valgte Fakultetsstyrerepresentanter mina

Fast: Gina Marie Granheim

Vara: Cecilie Ane Madeleine Hereld Henrichsen

STORYTELLING

 
pexels-pixabay-207142%20(1)_edited.jpg

Valgte Fakultetsstyrerepresentanter  KBM

Fast: Iben Amalie Lund Johansen