Besøksadresse:

Urbygningen U121

Ole Sverres plass 1, 1430 Ås, Norge

Følg oss:

  • Svart Instagram Ikon

Kjære medstudenter

Det stille til valg er noe som er skummelt, og selv om jeg hadde trodd at det skulle være mindre skummelt når en har gjort det før, så er det ikke det. Jeg ønsker derfor å meddele at jeg stiller til gjenvalg som leder av Studenttinget ved NMBU.

For et år siden bestemte jeg meg for at å jobbe et år som leder av Studenttinget var noe jeg ønsket å gjøre. Det var med frykt og ydmykhet at jeg stilte mitt kandidatur. Dette har jeg ikke angret på. Siden jeg begynte i jobben 1.juli har jeg kost meg; det har vært spennende, gøy, tøft, og krevende. Sammen med Arbeidsutvalget, tillitsvalgte og andre har vi fått til mye som vil bidra til å gjøre livet som student ved NMBU bedre.

 

I desember fikk organisasjonen et stort gjennomslag da kommunestyret i sitt budsjett vedtok å finansiere en psykologstilling til helsestasjonen. Dette fikk vi til fordi vi mobiliserte sammen og fikk vist politikerne hvor viktig dette var for oss. Jeg håper psykologen kan være en tjeneste som kan bidra til å gjøre det litt bedre for de som har det ekstra tøft.

Studentboliger har vært en viktig sak i året som har vært. Studentboligprosjektet i Skogveien har vært til politisk behandling i kommunestyret og hovedutvalg, Stortinget vedtok finansiering av 3400 boliger og nå i mars fikk vi pressemelding fra kunnskapsdepartementet om at hele prosjektet får tilskudd. Dette er veldig viktig, først og fremst fordi det har vært mangel på studentboliger i Ås. Vi vet også at om et drøyt år blir det over 500 studenter til på Campus Ås, når samlokaliseringen er blitt reell.

Det er mye vi har fått til, først og fremst sammen.

 

Så hvorfor vil jeg gjøre dette et år til? Og hva er viktig det kommende året?

Høsten 2020 er vi ett campus. 5300 studenter på campus Ås. Dette er en stor endring hvor vi må løfte studentperspektivet og sikre at studentene ikke blir nedprioritert. NMBU, SiÅs, Ås og Studentdemokratiet må være klare for den endringen. Derfor blir mye det kommende året et år hvor dette kommer til å ha et stort fokus. Vi må sikre at informasjonen er rett, at man har tatt de nødvendige hensyn, og at man har tilrettelagt for at alle er klare for et kjempebra studieår når nye studenter kommer på immatrikulering i august 2020.

2019 er også lokalvalgsår. Denne våren har jeg brukt tid på å utfordre partier og politikere på hvordan de skal jobbe for studenter. Fram til valget blir hovedfokuset å få fram studentperspektivet og sikre at partiene jobber med studentvennlig politikk, og å øke engasjementet slik at flest mulig studenter stemmer og blir med å sette sitt preg på kommunen. Etter valget begynner oppfølgingen. Da må vi sikre at partiene holder løftene sine og at studenter fortsatt er i fokus etter at stemmene er avlagt. Dette blir en spennende og gøy jobb jeg har veldig lyst til å være med på.

Jeg har fortsatt stort engasjement og veldig lyst til å jobbe for dere det kommende året og håper dere har tillit til meg.

Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på!

Mvh
Tord Hauge

Lederkandidat:
Tord Hauge