Besøksadresse:

Urbygningen U121

Ole Sverres plass 1, 1430 Ås, Norge

Følg oss:

  • Svart Instagram Ikon

Studentvalget 2019

Studentvalget 2019 er i gang!

Valget varer fra 8. til 12.april 2019.

 

Gå inn her for å stemme:

https://valg.usit.no/valg/login.do

Her finner du informasjon om hvilke verv det skal velges til.

Kandidatpresentasjoner finner du vet å trykke på navnet til kandidatene, eller ved å gå til nmbu.no.

Studentleder

Fulltidsstilling, fra sommer til sommer. Honorert. Leder av Studenttingets arbeidsutvalg. Ansvar for strategisk arbeid. Representerer NMBU-studentene opp mot den øverste ledelsen ved NMBU. Skal jobbe for et godt samarbeid med Universitetsstyret og mot kommunen. 

Kandidater:
Tord Hauge

Nestleder

Fulltidsstilling, fra sommer til sommer. Honorert. Nestleder for Studenttingets arbeidsutvalg. Jobber med tillitsvalgte ved NMBU. Ansvarlig for daglig drift av AU-kontoret. Er også leders stedfortreder. Sitter i Universitetets studieutvalg og Læringsmiljøutvalget. 

Kandidater:

Ane Magnussen

Kristine Øiestad Høy

Universitetsstyret

Kvinnelig representant (+vara) sitter fra sommer til sommer, 7-8 heldagsmøter i løpet av året, honorert. Representerer studenter i Universitetsstyret. Jobber med strategi, målstyring, økonomi, rapportering og organisasjonsutvikling på et overordnet nivå.

NB: Mannlig representant velges under studentvalget på høsten, og sitter et fullt kalenderår.  

Kandidater:

Nina Vold Johansen

Hanne Berggreen (ønsker varaposisjon)

Fakultetsstyret

Kvinnelig representant (+vara) sitter fra sommer til sommer, 7-8 halvdagsmøter i løpet av året, honorert. Representerer studenter i Fakultetsstyret. Jobber med strategi, handlingsplaner, målstyring, økonomi, rapportering og organisasjonsutvikling på fakultetsnivå. 

NB: Mannlig representant velges under studentvalget på høsten, og sitter et fullt kalenderår.  

Kandidater:

Landsam:

Anne Tove Græsdal Våge

Ida Børve Smith

VET:

Thea Menne Scheide

Tonje Vullum (ønsker varaposisjon)

Realtek:

Aina Hustveit

Mari Valle Kjelby

Biovit:

Emilie Sandell

Ilze Vakse

Ingvild Munz

Marianne Mjelde

MINA:

Emma Kuskemoen

Ingeborg Marie Bjørlo

Selma Sollihagen

KBM:

Beate Bjørgan

Ingvild Hals Hauge

HH:

Cecilie Augensen Nilsen