VALGNEMNDA

VALGNEMNDA

Hva er valgnemnda?

Valgnemnda er ansvarlige for å finne og ta imot forslag til gode kandidater til de ulike vervene som blir valgt på Studentting. I tillegg har de også det samme ansvaret for å finne kandidater til Universitetsstyret, samt leder og nestleder til Studenttingets Arbeidsutvalg. De som sitter i valgnemnda har ikke mulighet til å stille til disse valgene selv i perioden man har vervet i valgnemnda.

Når blir valgnemnda valgt inn?

Valgnemnda blir valgt for ett år på konstituerende Studentting, som i 2019 vil være 25.november.

Hvordan tar jeg kontakt med valgnemnda?

studenttingets.valgnemd@nmbu.no