Velferdsmidler

Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på Campus Ås for å bidra til et livlig, mangfoldig og inkluderende studentmiljø. Midlene støtter i hovedsak aktiviteter på campus. Alle lag og foreninger ved Campus Ås kan søke om velferdsmidler.

For mer informasjon, kontakt Studenttinget på e-post: leder.au@nmbu.no.

Søknadsfristen om våren er 10. februar (for hele året) og søknadsfristen om høsten er 10. september. Skulle den fastsatte fristen falle på en helligdag eller helg, så vil fristen være første virkedag etter helligdagen eller helgen. Søknader som leveres etter fristen behandles ikke