Velferdsmidler

Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på Campus Ås for å bidra til et livlig, mangfoldig og inkluderende studentmiljø. Midlene støtter i hovedsak aktiviteter på campus. Alle lag og foreninger ved Campus Ås kan søke om velferdsmidler.

For mer informasjon, kontakt studenttinget på leder.au@nmbu.no.

Fristen for å søke om velferdsmidler i 2020 er for våren 10. februar kl 23:59, og for høsten 10. september kl 23:59

Kontor: U121 (Urbygningen)

Olav Sverres Vei 1,

Postboks 1202

1423 Ås
 

Følg oss:

  • Instagram
  • Facebook Social Ikon