Alle studenter er en del av
studentdemokratiet
OBS:
Denne siden er under oppdatering!
Veldig flott bilde av UR m logo wowowowow.jpg

Hva er Studentdemokratiet?

Vi er her for deg!

Studentdemokratiet har som formål å ivareta studentenes interesser, og fremme studentenes synspunkter overfor interne og eksterne parter. Studentdemokratiet er et partipolitisk og religiøst uavhengig organ, og er opprettet med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler.

Studentdemokratiet består av studenter, for studenter.

 

Det jobber for at min, din og alle studenters stemme skal bli hørt. Derfor er det viktig at du er med på å si din mening. Dette gjelder alt som berører deg i hverdagen som student, for eksempel et ønske om bedre tilbud av kollektivtransport, et emne som kanskje kan forbedres - eller synes du kanskje at lesesalen din burde hatt en vannkoker?

For at stemmen din skal bli hørt trenger du nødvendigvis ikke å stille til et verv, det kan være så enkelt som å stemme på Studentvalget eller på fakultetsallmøtene. Du kan også gå sammen med klassen din og få din klasserepresentant

til å ta opp noe i Studentrådet, ta kontakt med Arbeidsutvalget, eller snakke med en annen tillitsvalgt. Mulighetene er mange! Vi håper du finner denne siden nyttig, og lærer mer om studentdemokratiet.

Hvis du ellers har noen spørsmål, er det bare å ta kontakt!

Jens_portrett_AU - profil og presse-0771.jpg
Pusen brede.png
bruuuuk_AU - profil og presse-0932.jpg
Pusen brede.png

Studentdemokratiet jobber for en bedre studiehverdag ved NMBU.

 

Dette kan være hvilket fagtilbud som skal tilbys hvor, luftkvalitet i klasserom, bedre psykososialt helsetilbud, aktiviteter for internasjonale studenter, kantinetilbud,  flere studentboliger og mer forskningsbasert undervisning.

Trenger du hjelp til en klagesak eller har du noen ideer om hvordan det kan bli enda bedre å være student ved NMBU? Ta kontakt eller engasjer deg i studentting!

FØLG OSS

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Kom og si hei!

Kom gjerne innom kontoret vårt i Urbygningen, U118, hvis du lurer på noe eller for en prat.
 

For generelle henvendelser kan du ta kontakt på studenttinget@nmbu.no. Hvis du ser etter en spesifikt person å kontakte, finn kontaktinformasjon her.