Engasjer deg!

For å engasjere seg i Studentdemokratiet trenger man nødvendigvis ikke å forplikte seg til et verv. Man kan også gjøre det ved å kun si din egen mening. 

Spørsmål som hvordan du kan gjøre det og hvem du kan gjøre det til er noen av spørsmålene denne nettsiden prøver å svare. Her kan du også holde deg oppdatert på hva Studentdemokratiet gjør, dine rettigheter som student og generelt lære mer om oss.

Hvis du ellers har noen spørsmål, er det bare å spørre!

  • Facebook
  • Instagram

Besøksadresse:

Urbygningen U121

Ole Sverres plass 1, 1430 Ås, Norge

Følg oss:

  • Instagram
  • Facebook Social Ikon