top of page

Suppleringsvalget er i gang!

Lær mer om kandidatene

Velg ditt fakultet

Alle studenter ved NMBU er en del av Studentdemokratiet
Veldig flott bilde av UR m logo wowowowow.jpg

Hva er Studentdemokratiet?

Studentdemokratiet har som formål å ivareta studentenes interesser, og fremme studentenes synspunkter overfor interne og eksterne parter.

 

Studentdemokratiet er et partipolitisk og religiøst uavhengig organ, og er opprettet med hjemmel i Loven om universiteter og høgskoler (Universitets- og Høyskoleloven)

Du kan lese mer om Studentdemokratiets oppbygging her!

Studentdemokratiet består av studenter, for studenter.

 

Det jobber for at min, din og alle studenters stemme skal bli hørt. Derfor er det viktig at du er med på å si din mening. Dette gjelder alt som berører deg i hverdagen som student, for eksempel et ønske om bedre tilbud av kollektivtransport, et emne som kanskje kan forbedres - eller synes du kanskje at lesesalen din burde hatt en vannkoker?

For at stemmen din skal bli hørt trenger du ikke nødvendigvis å stille til et verv - det kan være så enkelt som å stemme under Studentvalget eller på fakultetsallmøtene, og det tar deg kun ett minutt eller to! Du kan også gå sammen med klassen din og få din klasserepresentant

til å ta opp noe i Studentrådet, ta direkte kontakt med Arbeidsutvalget, eller snakke med en annen tillitsvalgt. Mulighetene er mange! Vi håper du finner denne siden nyttig, og lærer mer om studentdemokratiet.

Hvis du ellers har noen spørsmål, er det bare å ta kontakt!

Pusen brede.png
Bilde 03.08.2023, 10 25 08.jpg

Wilhelm Olav Anthun

Leiar av Studenttingets Arbeidsutval 2023/2024

Bilde 03.08.2023, 11 00 22.jpg

Studenttingets Arbeidsutvalg (AU) består i år av Martine Bingen, Camila Noel Moreno og Wilhelm Olav Anthun (her i rekkefølge fra venstre til høyre).

De er ansvarlige for den daglige driften av Studentdemokratiet ved NMBU, og representerer NMBU-studentene i en rekke råd og utvalg både internt ved universitetet, og eksternt.

 

Vil du vite mer om hva AU driver med?

Studentdemokratiet jobber for en bedre studiehverdag ved NMBU.

 

Dette kan være ting som angår f.eks. hvilket fagtilbud som skal tilbys hvor, luftkvalitet i klasserom, et bedre psykososialt helsetilbud, aktiviteter for internasjonale studenter, kantinetilbud, flere studentboliger og mer forskningsbasert undervisning.

Trenger du hjelp til en klagesak eller har du noen ideer om hvordan det kan bli enda bedre å være student ved NMBU? Ta kontakt eller engasjer deg i Studentting!

Femte designelement 8_svart.png

Studenttingets Datoplan 2024

 

Datoplanen gir innblikk i Studenttingets viktigste datoer og hendelser i løpet av skoleåret. Merk deg særlig datoene for eventuelle sakspapirfrister, Studenttingsmøtene, og valgene for vår- og høstsemesteret.

Besøk Studenttingets Facebookside for å finne arrangementinfo for neste Studenttingsmøte, eller kontakt din tillitsvalgte, Studentrådet ved ditt fakultet, eller AU. Kontaktinfo finner du her:

Skjermbilde 2023-12-15 113632.png

FØLG OSS

Kom og si hei!

Kom gjerne innom kontoret vårt i Urbygningen, U118, hvis du lurer på noe eller for en prat.
 

For generelle henvendelser kan du ta kontakt på studenttinget@nmbu.no. Hvis du ser etter en spesifikk person å kontakte, finner du kontaktinformasjon her.

bottom of page