top of page
Femte designelement 7.png

KONTAKT

Arbeidsutvalget

Studenttingets Arbeidsutvalg (AU) er et utvalg på totalt tre medlemmer; én leder og to medlemmer. Sammen jobber vi for å få gjennomslag for det som blir vedtatt ved Studentting, representerer studenter i ulike råd og utvalg både internt ved universitetet og eksternt, holder kommunikasjonen med studentpolitikere på lokalt og nasjonalt nivå, samarbeider med universitetsledelsen, samt assisterer det lokale studentdemokratiet.

Vi har kontor i Urbygningen i U118 hvor du er hjertelig velkommen til å komme innom.

Bilde 03.08.2023, 10 36 54.jpg
Bilde 03.08.2023, 10 34 48.jpg

Wilhelm Olav Anthun

Martine Bingen

Camila Noel Moreno

Femte designelement enkeltblad.png

Leder

Andre ansvarsområder:
Markedsføringsansvarlig Råd og Utvalg:
Universitetets Lederteam,
Studentenes Lederteam, Arbeidsmiljøutvalget, Valgstyret ved NMBU, m.m.


leder.au@nmbu.no

+47 484 66 251

Femte designelement enkeltblad.png

AU-medlem

Ansvarsområder:
Læringsmiljø, studiekvalitet, innovasjon, leders stedfortreder

Råd og Utvalg:
Sentralt Læringsmiljøutvalg,
Sentralt Studieutvalg,
Samarbeidsutvalget for Studentinnovasjon


martine.bingen@nmbu.no
+47 950 14 692

Femte designelement enkeltblad.png

AU-medlem

Ansvarsområder:

Internasjonalt ansvarlig, velferd,

bærekraft, forskning

Råd og Utvalg:

Sentralt Forskningsutvalg,

NMBUs Miljøråd,

Valgstyret ved NMBU,

Bomiljøutvalget m.m. 

 

camila.noel.moreno@nmbu.no

+47 451 17 417

Bilde nettside Elisabeth.jpg

Elisabeth Breiland

Femte designelement enkeltblad.png

Organisasjonssekretær

Er du usikker på hvem av oss du bør kontakte?
Send en e-post til:
studenttinget@nmbu.no

  • Svart Instagram Ikon
  • facebook
bottom of page