top of page
Femte designelement 7.png

KONTAKT

Arbeidsutvalget

Studenttingets Arbeidsutvalg (AU) er et utvalg på totalt tre medlemmer; én leder og to medlemmer. Sammen jobber vi for å få gjennomslag for det som blir vedtatt ved Studentting, representerer studenter i ulike råd og utvalg både internt ved universitetet og eksternt, holder kommunikasjonen med studentpolitikere på lokalt og nasjonalt nivå, samarbeider med universitetsledelsen, samt assisterer det lokale studentdemokratiet.

Vi har kontor i Urbygningen i U118 hvor du er hjertelig velkommen til å komme innom.

AU - profil og presse-1473.jpg
AU - profil og presse-1423.jpg
AU - profil og presse-1379.jpg

Jens Bartnes

Helene Sylvarnes

Åse Vigdisdatter Nytrø

Femte designelement enkeltblad.png

Leder

Andre ansvarsområder:
internasjonalisering og likestilling Råd og Utvalg:
Universitetets Lederteam, Studentenes Lederteam, Arbeidsmiljøutvalget, Valgstyret ved NMBU, m.m.


leder.au@nmbu.no
+47 403 15 636

Femte designelement enkeltblad.png

AU-medlem

Ansvarsområder:
læringsmiljø, velferd, studiekvalitet, leders stedfortreder

Råd og Utvalg:
Sentralt Læringsmiljøutvalg,
Sentralt Studieutvalg,
Sentralt Bomiljøutvalg, m.m.helene.sylvarnes@nmbu.no
+47 977 74 853

Femte designelement enkeltblad.png

AU-medlem

Ansvarsområder:

bærekraft, innovasjon, forskning, promotering

Råd og Utvalg:

Sentralt Forskningsutvalg, NMBUs Miljøråd, Valgstyret ved NMBU, Samarbeidsutvalget for Studentinnovasjon, m.m. 

 

ase.vigdisdatter.nytro@nmbu.no

+47 957 69 741

Elisabeth Breiland

Femte designelement enkeltblad.png

Organisasjonssekretær

Bilder av Arbeidsutvalget 2022/2023:

Synne Stromme

Er du usikker på hvem av oss du bør kontakte?
Send en e-post til:
studenttinget@nmbu.no

  • Svart Instagram Ikon
  • facebook
bottom of page