top of page
Femte designelement 7.png

KONTAKT

Universitetsstyret

Universitetsstyret (US) består av representanter fra ledelsen, vitenskapelige ansatte, teknisk ansatte, eksterne representanter og to valgte studentrepresentanter, og er NMBUs øverste organ.

 

Universitetsstyret jobber med saker av strategisk karakter og har rundt 11 møter pr. år. Studentrepresentantene er valgt via Studentvalget og har referatplikt til Studenttinget.

 

Mer informasjon om Universitetsstyrets styremedlemmer, sakspapirer, protokoller og innkallinger finner du her: https://opengov.360online.com/Meetings/nmbu/Boards/Details/342431

Studentrepresentanter til Universitetsstyret 22/23

Gina_US.jpg
Femte designelement enkeltblad.png
Eirik-Mathias_US.jpg
Femte designelement enkeltblad.png

Gina Marie Granheim

Eirik-Mathias Bjørnø Rummelhoff

Vara:

Siril Bjørke
v/ 
siril.bjorke@nmbu.no

Vara:

Vegard Sjaastad Hansen v/ Vegard.sjaastad.hansen@nmbu.no

Usikker på hvem av oss du bør kontakte?

Send en e-post til:
studenttinget@nmbu.no

  • Svart Instagram Ikon
  • facebook
bottom of page