top of page
Femte designelement 7.png

KONTAKT

Universitetsstyret

Består av representanter fra ledelsen, vitenskapelige ansatte, teknisk ansatte, eksterne og to valgte studentrepresentanter og er NMBUs øverste organ. De jobber med saker av strategisk karakter og har rundt 11 møter pr. år. Studentrepresentantene er valgt via Studentvalget og har referatplikt til Studenttinget.

Styremedlemmer, protokoller og innkallinger: https://opengov.360online.com/Meetings/nmbu/Boards/Details/317708

94230007_1921818724618725_7299834486248701952_n.jpg
inbound9191962928623960185 - Eivind Bækken Toft.jpg

Astrid Randem Lunde

Eivind Bækken Toft

Vararepresentanter:

Wilhelm Anthun  wilhelm.anthun@nmbu.no

Er du usikker på hvem av oss du bør kontakte?

Send en e-post til:
Studenttinget@nmbu.no

Kontor: U118

  • Svart Instagram Ikon
  • facebook
bottom of page