Femte designelement enkeltblad.png

Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på Campus Ås for å bidra til et livlig, mangfoldig og inkluderende studentmiljø. Midlene støtter i hovedsak aktiviteter på campus. Alle lag og foreninger ved Campus Ås kan søke om velferdsmidler.

For mer informasjon, kontakt Studenttinget på e-post:
studenttinget@nmbu.no


Søknadsfristen om våren er 10. februar (for hele året) og søknadsfristen om høsten er 10. september. Skulle den fastsatte fristen falle på en helligdag eller helg, så vil fristen være første virkedag etter helligdagen eller helgen. Søknader som leveres etter fristen behandles ikke.

Femte designelement enkeltblad.png

Har du et spennende samfunnsmøte, faglig eller politisk arrangement du ønsker å arrangere på campus? Du kan når som helst søke om midler til dette av Studenttinget. Søknad om midler for faglige og politiske arrangementer sendes til ansvarlig for velferdsmidler fra Arbeidsutvalget senest tre (3) uker før arrangementet. Søknadsskjema finner du via link nedenfor, og du fyller ut alle feltene i malen og sender på e-post til e-posten som står i skjema. Søknaden kan også leveres på Arbeidsutvalgets kontor. Alle lag/foreninger, inkludert Samfunnsstyret, kan søke om midler for faglige og politiske midler helt til potten er tom.

Viktige regler:

 • Arrangementet må være åpent for alle studenter

 • Du kan ikke ha økonomisk fortjeneste på arrangementer du søker om midler til

 • Aktiviteter/tiltak som støttes av midler for faglige og politiske arrangementer støttes ikke av aktivitetsmidlene

 • Arrangør av faglig eller politisk arrangement sender rapport til ansvarlig for velferdsmidler fra Arbeidsutvalget om det faglige eller politiske møtet senest to uker etter møtet (mal for rapport finner du over)


Eksempler på arrangement som har fått tildelt støtte tidligere:

 • Foredrag med kjente/relevante personer

 • Seminar om matproduksjon​

 • Casekveld

 • Markering av kvinnedagen

 • Åpent møte

 • Debatt om skogvern

 • ​Pecha Kucha

Femte designelement enkeltblad.png

Apply for funding to support your initiatives! If you have an idea that will bring students from different cultural backgrounds together, go ahead and apply for Inclusion Funds.​ The Inclusion Funds supports activities, events and initiatives that will create contact between Norwegian and International. Students applying for larger social/pro-active activities or initiatives will be prioritized (i.e. groups larger than fifteen).
 
Before applying for Inclusion Funds, make sure to read the current rules and regulations. IMPORTANT: If you are applying with an international bank account, please include the IBAN, swift number and your bank account number.


 

Examples of previous activities supported by the Inclusion Funds:

 • Photo-trip to Oslo

 • International Food Festival

 • Museum trip

 • Thanksgiving dinner

 • Christmas party

 • Oslo fjord cruise

 • Bowling