top of page
Femte designelement enkeltblad.png

Funding for Friendship: Apply for Inclusion Funds 

Do you have a brilliant idea that can bring people from all over the world together? Apply now for Inclusion Funds!

The Inclusion Funds support fun, engaging activities that bridge the gap between Norwegian and International students. Think movie nights, language exchange or cultural festivals. The bigger the impact, the better! We prioritize funding for events that are close or on campus, but activities further away may still qualify.

Who can apply? : ALL Students at NMBU
 
Before applying for Inclusion Funds, make sure to read the current rules and regulations.IMPORTANT: If you are applying with an international bank account, please include the IBAN, swift number and your bank account number.


Examples of previous activities supported by the Inclusion Funds:

 • Photo-trip to Oslo

 • International Food Festival

 • Museum trip

 • Thanksgiving dinner

 • Christmas party

 • Oslo fjord cruise

Femte designelement enkeltblad.png

Velferdsmidler søkes om via elektronisk søknadsskjema.

Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på Campus Ås for å bidra til et livlig, mangfoldig og inkluderende studentmiljø. Midlene støtter i hovedsak aktiviteter på campus. Alle lag og foreninger ved Campus Ås kan søke om velferdsmidler.

For mer informasjon, kontakt Studenttinget på e-post: camila.noel.moreno@nmbu.no

Søknadsfristen om våren er 10. februar (for hele året) og søknadsfristen om høsten er 10. september. Skulle den fastsatte fristen falle på en helligdag eller helg, så vil fristen være første virkedag etter helligdagen eller helgen. Søknader som leveres etter fristen behandles ikke.


Overføring av midler
For at en forening skal få tildelt velferdsmidler, må pengene bli overført til en organisasjonskonto. Dette er for å ha kontroll på at midlene ender opp hos foreningen som s
øker. 

Om tilbakebetaling av midler:
Ved tilbakebetaling av midler, skal gjeldende sum betales til kontonr. 1654.20.29092, og innbetalingen må merkes med «Prosjekt 111, Velferdsmidler, *foreningsnavn*».

Femte designelement enkeltblad.png

Har du et spennende samfunnsmøte, faglig eller politisk arrangement du ønsker å arrangere på campus? Du kan når som helst søke om midler til dette av Studenttinget. Søknad om midler for faglige og politiske arrangementer sendes til ansvarlig for velferdsmidler fra Arbeidsutvalget senest tre (3) uker før arrangementet. Søknadsskjema finner du via link nedenfor, og du fyller ut alle feltene i malen og sender på e-post til e-posten som står i skjema. Søknaden kan også leveres på Arbeidsutvalgets kontor. Alle lag/foreninger, inkludert Samfunnsstyret, kan søke om midler for faglige og politiske midler helt til potten er tom.

Viktige regler:

 • Arrangementet må være åpent for alle studenter

 • Du kan ikke ha økonomisk fortjeneste på arrangementer du søker om midler til

 • Aktiviteter/tiltak som støttes av midler for faglige og politiske arrangementer støttes ikke av aktivitetsmidlene

 • Arrangør av faglig eller politisk arrangement sender rapport til ansvarlig for velferdsmidler fra Arbeidsutvalget om det faglige eller politiske møtet senest tre (3) uker etter møtet (mal for rapport finner du over)


Eksempler på arrangement som har fått tildelt støtte tidligere:

 • Foredrag med kjente/relevante personer

 • Seminar om matproduksjon​

 • Casekveld

 • Markering av kvinnedagen

 • Åpent møte

 • Debatt om skogvern

 • ​Pecha Kucha

bottom of page