top of page
Femte designelement 7.png

KONTAKT

Eik Lab 

Eik Lab er NMBU og RealTek sin videreføring av Eik Idéverksted, og er en satsning på studentdreven innovasjon og entreprenørskap. Målet med Eik lab er å øke arbeidsrelevans og gjøre studentene attraktive på arbeidsmarkedet. 

Kontaktpersoner:

Seniorrådgiver

Hågen Toverud

Urban Lab

Urban Lab er et initiativ som springer ut fra Fakultet for landskap og samfunn og fagene by- og regionsplanlegging og landskapsarkitektur, men vi er tverrfaglige i alt vi gjør, og i gruppa har vi også med en fra samfunnsøkonomi fra Handelshøyskolen. Urban Lab er åpen for alle studenter fra alle fag og fakulteter.

Kristoffer Pinheiro

Initiativtakerne

Synne Thorshaug Eide

microsoftteams-image_8.png

Her finner du oss:

Du kan finne oss i andre etasje, TF2-204

bottom of page