top of page
Femte designelement 7.png
SiÅs-styret

SiÅs–styret har ansvar for den totale virksomheten til Studentsamskipnaden i Ås, både strategisk og økonomisk.

Styret består av totalt sju representanter: fire studenter, hvorav en leder, en nestleder og to styremedlemmer. Det er en representant fra NMBU, en ekstern representant og en ansattrepresentant. Styremedlemmene velges av studentting, og man sitter to år i styret - ett år som styremedlemmer, og ett år som enten leder eller nestleder. Alle styremedlemmene sitter likevel som enkeltpersoner og er personlige ansvarlige for virksomhetens resultater etter aksjeloven.

Styret skal alltid bestå av minst 50% studenter, først og fremst fordi studentsamskipnader skal drive studentvelferd for studentene, med en sund og god økonomi. SiÅs-styret har referatplikt til Studenttinget.


SiÅs-styret har ca. 6-8 møter i året, og vervene er honorerte.

 

Hva får man ut av å sitte i SiÅs-styret?

  • Være med å videreutvikle studentvelferdstilbudet ved NMBU campus Ås

  • Reell styreerfaring fra en organisasjon med mange ulike virksomheter

  • Seminarer

  • Personlig utvikling

Studentrepresentanter skoleåret 2023/2024:

Selma Sollihagen (Styreleder)

Kim André Nielsen (Nestleder)

Otto Engum (Styremedlem)

Liz Mwangi (Styremedlem)

Sirianna Stormo Pettersen (1. vara)

Fredrik Halseth (2. vara)

bottom of page