top of page

Studenttinget har vedtatt politiske dokumenter i form av prinsipprogram, resolusjoner og politiske dokumenter. 

Femte designelement enkeltblad.png

Prinsipprogrammet sier noe om grunnsynet vårt, og viser hvilken holdning vi har til overordnede spørsmål. Langtidsstrategien og handlingsplanen baserer seg på prinsipprogrammet. En resolusjon er ifølge snl "...et vedtak, en beslutning eller uttalelse truffet av/fra en organisasjon eller forsamling.". En resolusjon vedtatt av Studenttinget vil da sees på vårt offisielle standpunkt eller uttalelse i en sak. Hvem som helst kan sende inn resolusjoner innen sakspapirfrist til studenttinget@nmbu.no.

Vi har også vedtatt en rekke andre politiske dokument. Disse sier noe om hva vi studenter mener om forskjellige saker. Vi viser til disse når vi får spørsmål fra studenter, ledelsen eller eksterne om hva vi som studenter mener. 

bottom of page