top of page

Studenttinget

Studenttinget er det øverste beslutningsdyktige studentorganet på NMBU. Tinget består av 25 representanter fra hele universitetet, her er alle fakulteter representert. Disse representantene skal sammen vedta studentpolitikken på NMBU. Studentting møtes normalt tre ganger i semesteret. Alle studenter har tale- og forslagsrett på Studentting, men kun studenttingsrepresentantene har stemmerett. Det er derfor viktig at du på Fakultetsallmøtet ditt er med å velger din studenttingsrepresentant.

Studentting 3

Her finner du sakspapirer og link for innsending av endringsforslag

Studenttingsdokumenter

Lurer du på hva studenttinget har vedtatt, eller hva SiÅs-styret foretar seg? Her finner du Studenttingets protokoller, og rapporter fra alle som har rapporteringsplikt til Studenttinget.

Studentting 4

Studentting 5

Studentting 6

bottom of page