Adresse

Ole Sverres plass 1, 1430 Ås, Norge

Følg

OM ARBEIDSUTVALGET

Arbeidsutvalget er et utvalg på totalt 6 medlemmer; leder, nestleder, velferdsansvarlig, internasjonalt ansvarlig, markedsføringsansvarlig og miljø- og forskningsansvarlig. Sammen jobber vi for å få gjennomslag for det som blir vedtatt på studenttingene, representerer studenter i ulike råd og utvalg, snakker med lokale studentpolitikere og ledelse ved NMBU, samt assisterer det lokale studentdemokratiet.

Nye medlemmer av AU (utenom leder og nestleder) ble valgt på konstituerende studentting, 25.11.2019.

Leder og nestleder velges inn under studentvalget på vårsemesteret, ved digitalt urnevalg. 

Tenker du på å stille og har noen spørsmål?

Send de til nestleder.au@nmbu.no, eller direkte til AU-medlemmene (e-postadresser ligger under)

AU HØSTEN 2019

ANE MAGNUSSEN

HENRIETTE VÅGEN AASE

Markedsføringsansvarlig

markedsforing.au@nmbu.no

MAGNUS DYBDAHL

Miljø- og forskningsansvarlig

miljoogforskning.au@nmbu.no

ELINA LUNGRIN

Internasjonalt ansvarlig

internasjonalt.au@nmbu.no

RAGNHILD GABRIELSEN

Velferdsansvarlig

velferd.au@nmub.no