OM ARBEIDSUTVALGET

AU VÅREN 2020

ANE MAGNUSSEN

TILDE BIRGITTE DALBERG

Markedsføringsansvarlig

markedsforing.au@nmbu.no

Arbeidsutvalget er et utvalg på totalt 6 medlemmer; leder, nestleder, velferdsansvarlig, internasjonalt ansvarlig, markedsføringsansvarlig og miljø- og forskningsansvarlig. Sammen jobber vi for å få gjennomslag for det som blir vedtatt på studenttingene, representerer studenter i ulike råd og utvalg, snakker med lokale studentpolitikere og ledelse ved NMBU, samt assisterer det lokale studentdemokratiet.

Fra sommeren 2020 vil arbeidsutvalget bestå av tre personer, der alle velges på urnevalg på våren.

Tenker du på å stille og har noen spørsmål?

Send de til nestleder.au@nmbu.no, eller direkte til AU-medlemmene (e-postadresser ligger under)

INA MARIA FINNERUD

Miljø- og forskningsansvarlig

miljoogforskning.au@nmbu.no

RAGNHILD GABRIELSEN

Velferdsansvarlig

velferd.au@nmbu.no

ELINA LUNGRIN

Internasjonalt ansvarlig

internasjonal.au@nmbu.no

Besøksadresse:

Urbygningen U121

Ole Sverres plass 1, 1430 Ås, Norge

Følg oss:

  • Instagram
  • Facebook Social Ikon