Besøksadresse:

Urbygningen U121

Ole Sverres plass 1, 1430 Ås, Norge

Følg oss:

  • Svart Instagram Ikon

OM STUDENTTINGET

OM STUDENTTINGET

Studenttinget holder møter 3-4 ganger per semester, og vedtar saker som gjelder alle studenter ved NMBU.