top of page

Suppleringsvalg BIOVIT

image.png

Vara til fakultetsstyret

e2efc34f-e3a0-4250-b00b-b3de2f16e741.jfif

Ludo van der Lee

Jeg er Ludo van der Lee og jeg stiller til vara for fakultetsstyret. Jeg har vært del av BIOVIT fakultet i tre år, og har sittet i både studieutvalget og programrådet til husdyr, videre så har jeg sittet i styret til flere foreninger, så jeg kan stille med erfaringer fra veldig forskjellige organisasjoner. Jeg stiller til dette valget fordi jeg har lyst å bli mere aktiv i studentdemokratiet og hjelpe til med å fremme studentenes ønsker.

image.png
bottom of page