top of page

Studentvalget Høsten 2023

15. NOVEMBER - 22. NOVEMBER

Kandidatene til studentvalget

Allerede bestemt deg?

Femte designelement 8_svart.png

Universitetsstyret

Eirik2.jpg
Eirik-Mathias Bjørnø Rummelhoff
NMBU står i spennende og krevende tider, men om vi skal bli Bærekraftsuniversitetet må kvalitet i alt vi gjør stå i fokus. Vi skal være det beste stedet for høyere utdanning og være fjellstødige i ryggen på alle fra NMBU!
Vegard.jpg
Vegard Sjaastad Hansen
Jeg heter Vegard og jeg vil jobbe for god studiekvalitet ved å være en aktiv stemme i møtene.
Femte designelement 8_svart.png

Fakultetsstyrene

VET

VET.png
image.png
Theodor Morten Sundberg
Hei Jeg heter Theodor Morten Sundberg og er på mitt 5. semester på veterinær. Jeg ønsker å stille som representant for faktultetstyret VET for å gjøre den jevnlige studentens hverdag litt lettere.
image.png
Nicholas Harries
Små endringer på fakultetsnivå har evnen til å gi store innvirkninger på studenthverdagen. Dermed anser jeg det som viktig å involvere studentmassens synspunkt før et valg tas.
Sigurd.PNG
Sigurd Jægersborg Mathisen
Vervet høres spennende ut, og jeg tenker jeg kan bidra med en viktig stemme til fakultetet da det er viktig å få hørt studenter med erfaring fra ny studieplan.
Markus.jpg
Markus Bjørnberg
Jeg er en rolig kar og glad i kake.
VET.png
LANDSAM.png

Landsam

Kasper.jpg
Kasper Lingaas
Jeg vil jobbe for at fakultetets studenter blir sett og hørt. Videre er jeg opptatt av at stadige kostnadskutt ikke skal gå utover undervisningskvaliteten, samt at fakultetet legger opp til studentaktiv læring.
LANDSAM.png
REALTEK.png

REALTEK

Håvard.jpg
Håvard Sveen
Et lærerikt år som studentrådsleder har inspirert meg til å fortsette engasjementet i studentdemokratiet. Som studentrepresentant i fakultetsstyret vil jeg jobbe for studentvelferd, samarbeid, inkludering og et sterkt Studentenes Hus.
Nicolai.png
Nicolai Lütken Terland
Heisann, jeg heter Nicolai, og som studentrepresentant i Fakultetsstyret vil jeg kjempe for at studentenes stemme inkluderes i alle saker og avgjørelser som berører oss.
REALTEK.png
KBM.png

KBM

Magnus.jpg
Magnus Schie Larsen
Jeg heter Magnus Schie Larsen og studerer 2. året kjemi og bioteknologi. Jeg ønsker at vi som studenter i større grad skal aktivt kunne bidra i tiltak for å få en bedre studiehverdag både sosialt og faglig.
image.png
Borgar Omdal Sandtrø
Jeg heter Borgar Omdal Sandtrø, er 21 år gammel, studerer tredjeåret på master i matvitenskap og ernæring og håper at jeg får representere studentene ved KBM som representant i fakultetsstyre.
KBM.png
HH.png

HH

image.png
Thomas Blomkvist
Studerer Økonomi, er klassetillitsvalgt og tidligere elevrådsleder. Har flere verv i politikken og styreerfaring. Alle må bli hørt og vi trenger kort avstand fra studenter til fakultetsstyret.
Trym.png
Trym Jarle Sætherbø Vårdal
Med lang erfaring fra tidligere utdanningsløp stiller eg mine kvalifikasjoner tilgjengelig for HH. Stem på meg om du ønsker ein trivelig kvardag!
HH.png
MINA.png

MINA

image.png
Bilal Ahmed
For meg har det alltid vært givende å jobbe for andre, representere et felleskap som jobber for et felles mål er for meg et privilegium.
Elias.jpg
Elias Bye Rossetnes
Mitt navn er Elias og jeg vil jobbe for deg og din trivsel på MINA-fakultetet. Gir du meg din stemme kan jeg love deg flittig arbeid og engasjement i gjengjeld.
MINA.png

BIOVIT

Marius.jpg
Marius Rasmussen
Jeg stiller til gjenvalg til fakultetsstyret, med et års erfaring. Biovit står i en vanskelig økonomisk situasjon, det betyr vanskelige beslutninger det neste året. Med min brede erfaring og et allsidig blikk er jeg dedikert til å forsvare våre interesser som studenter i fakultetets beslutninger.
Hva er studentvalget?

Under Studentvalget på høsten velges mannlige representanter til Fakultetsstyrene (FS) ved hvert fakultet (én fast og én vara til hvert fakultet) og til Universitetsstyret (US) (også her velges én fast og én vara). Kvinnlige representanter til Fakultets- og Universitetsstyrene velges under Studentvalget på våren.
 

De elektroniske valgurnene åpner kl. 12:00 onsdag den 15. november

Frist for å stemme er kl. 23:59 onsdag den 22. november

Usikker på hva som skjer? Sjekk ut FAQ-en vår her:
Lær mer om Studentdemokratiets oppbygging her:
Les mer om vervene her:

Den mest effektive måten å løfte din mening og skape endring på, er å stemme inn gode studentrepresentanter til å representere deg på fakultets- og universitetsnivå.

Heldigvis tar det ikke mer enn et par sekunder å stemme!

Om valg av representanter til US og FS

Valg av representanter til Universitetsstyret

Det velges to studentrepresentanter, en av hvert juridiske kjønn, med personlig vara til Universitetsstyret (US). Disse velges ved elektronisk urnevalg, der alle semesterregistrerte studenter har stemmerett. Urnevalget finner hvert år sted i april/mai og november. Funksjonstiden for de valgte er 1 år, og varer fra 01.07. - 30.06 for vårvalget, og 01.01. - 31.12 for høstvalget. 

Valg av representanter til Fakultetsstyrene

Det velges to studentrepresentanter, med personlig vara til de sju Fakultetsstyrene (FS). Disse velges ved elektronisk urnevalg, der alle semesterregistrerte studenter ved det aktuelle fakultetet har stemmerett. En student har kun stemmerett i ett fakultetsstyrevalg. Urnevalgene finner hvert år sted i april/mai for og november. Funksjonstiden for de valgte er ett (1) år, og varer fra 01.07. til 30.06 for vårvalget, og 01.01-31.12 for høstvalget. 

Fra Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, som kan finnes her

Mer om saker og innkallinger i

Fakultetsstyrene (og andre utvalg)

bottom of page