top of page
Untitled-1.png
Femte designelement 8_svart.png
Fadderordningen

Fadderukene er kjempeviktig for at nye studenter skal bli kjent med blant annet NMBU, campus og medstudenter, og få en trygg og behagelig start på studieløpet. på NMBU har vi to fadderuker, en på våren for utvekslingsstudenter, i tillegg til en på høsten for alle innkommende studenter. I tillegg har vi en introduksjonsuke uka før fadderuka for internasjonale studenter. ​

Faddersjefer og faddergeneral

I Studentdemokratiet velges det to ulike verv som spiller en stor rolle for gjennomføringen av fadderuka: faddersjefer og en faddergeneral. Faddersjefene velges på allmøtene på fakultetsnivå på høsten, mens faddergeneralen velges på Studentting på høsten.

Faddergeneralen er den som leder fadderukene. Generalen er leder av fadderstyret, i tillegg til at personen har ansvaret for å samarbeide med de internasjonale studentorganisasjonene, ESN og ISU. Faddersjefene sitter i fadderstyret, og er lederne for fadderuka på sitt fakultet. De har ansvaret for å rekruttere og lede faddere, samarbeide med fakultetet, og gjennomføre fadderuka på sitt fakultet. Sammen med faddergeneralen spiller de en stor rolle for at nye studenter skal få en god introduksjon til studiene sine på NMBU. Faddere rekrutteres av faddersjefene, og er de som møter de nye studentene ansikt til ansikt. De har et ansvar for å inkludere alle fadderungene, svare på spørsmål, og følge dem gjennom deres første uke på NMBU.

Kontaktinfo

Hvis du trenger å komme i kontakt med fadderen din før studiestart, kan du kontakte fakultetets faddersjef:

Femte designelement enkeltblad.png

Faddergeneral 2023

Femte designelement enkeltblad.png

BIOVIT

Fakultet for Biovitenskap

Femte designelement enkeltblad.png

HH

Handelshøyskolen

Femte designelement enkeltblad.png

KBM

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Femte designelement enkeltblad.png

LANDSAM

Fakultet for landskap og samfunn

Femte designelement enkeltblad.png

MINA

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Femte designelement enkeltblad.png

REALTEK

Fakultet for realfag og teknologi 

Femte designelement enkeltblad.png

VET

Veterinærhøyskolen

bottom of page