top of page
Rettigheter og plikter
NMBU-047605.jpg
Femte designelement 8_svart.png

Dine rettigheter og plikter som student styres av Universitets- og høgskoleloven og Studieforskriften. Visste du at du bekrefter å ha lest studieforskriften når du godkjenner din utdanningsplan? Her godkjenner du også at du kjenner til reglene om plagiat ved NMBU.

Greit å vite:

  • For å få studierett må du som student betale semesteravgift og melde deg opp til gitte frister

  • Du har i hovedsak tre forsøk på å stå i et fag. Med begrunnet søknad til Studieavdelingen, kan det gis dispensasjon til å ta eksamen en fjerde gang

  • Du har rett til permisjon fra studiene dersom du har oppnådd minst 15 studiepoeng innenfor ditt studieprogram. Studenter som er tatt opp ved et studieprogram ved NMBU, kan søke permisjon fra studiene for en avgrenset periode på inntil to år. Søknad for permisjon sendes til og innvilges av fakultetet/ fakultetene som har ansvar for studieprogrammet studenten er registrert ved

  • Ønsker du å klage ved formell feil ved eksamen, må dette gjøres innen tre uker fra karakteren ble kunngjort. Dersom du ønsker begrunnelse av karakteren, må denne skje innen en uke fra karakteren ble kunngjort

Femte designelement 7.png
Studentombudet

Studentombudet bidrar til å sikre at dine rettigheter som student blir ivaretatt. De gir upartisk, juridisk veiledning knyttet til din studiesituasjon. Ta kontakt med studentombudet her:

Som ny student, kan det være greit å kikke på denne listen:

Femte designelement enkeltblad.png

Studentombudet

bottom of page