top of page
Femte designelement 7.png

KONTAKT

Bomiljøutvalget

Bomiljøutvalget (BMU) er en møteplass for SiÅs og deres leietakere. BMU bidrar til et godt bomiljø og god studentvelferd i SiÅs-boligene.

BMU skal være et kontaktledd mellom leietaker og SiÅs. De har møte ca. to ganger per semester der de fremmer forslag til prosjekter til Oppussingsutvalget for studentboliger. Klager på bomiljøet skal fremmes til Bomiljøutvalget gjennom tillitsvalgte eller SiÅs. Det kan være klager på at naboen bråker, klager på hundehold, røyking og annet. SiÅs skal selv forsøke å løse klager, før de eventuelt fremmes i Bomiljøutvalget.

Kontaktpersoner:

AU-medlem

Helene Sylvarnes

ISU-president

Beatriz Henna

Boligdirektør SiÅs

Samfunnsveien 4

Pål Magnus Løken

(IVARinn) Helene Delphin

Hunkattene

Pentagon

Astrid Skiaker

Lærken

Pentagon

Pentagon

Hankattforeningen

Marek Zimmerman

Olav Kalvig

Familieboligene

Skogveien

Solveig M. Johannessen 

Kollektivene

Skogveien

Eplehagen 

Sentrumsleilighetene

Ester Fagerberg

Kristin Fosse

Aksel Aasen

Utveien 6

Emilie Mariefjæren

Fougnerbakken

Emma Nyløy

Palisaden 1

Simen Walbækken Tangen

Palisaden 2

Miriam Hvale Søtvedt

Kajaveien

Joakim Rognsøy

Instruks for BMU:

bottom of page