Femte designelement 7.png

Studentrådet tar opp aktuelle saker og problemstillinger gjeldende for sitt fakultet og diskuterer saker som skal tas opp på Studenttinget.

Hvert fakultet har et studentråd som består av klassetillitsvalgte fra alle klasser på fakultetet, i tillegg til Studenttingsrepresentanter, studentrepresentantene i Programråd, Studieutvalg, Forskningsutvalg og Fakultetsstyret. 

Les mer om studentrådene her:

KONTAKT

Studentråd

Kontakt ditt studentråd:

Femte designelement enkeltblad.png

BIOVIT

Femte designelement enkeltblad.png

HH

Femte designelement enkeltblad.png
Femte designelement enkeltblad.png

KBM

LANDSAM

Dokumenter for studentrådene

Trykk på knappen nedenfor for å lese mer og laste ned viktige dokumenter for studentrådene: