top of page
Femte designelement 7.png

KONTAKT

Læringsmiljoutvalget

Læringsmiljøutvalget har det operative ansvaret for kvalitetssikring av studentenes læringsmiljø og har delegert ansvar fra Universitetsstyret til å fatte vedtak i saker som vedrører læringsmiljøet. Det totale læringsmiljøet omfatter det fysiske læringsmiljøet, det psykososiale læringsmiljøet, universell tilrettelegging (tilrettelegging for funksjonshemmede) og velferdstilbudene. Det er fire studenter i læringsmiljøutvalget; nestleder og velferdsansvarlig i AU, en representant fra campus Adamstuen og styreleder i SiÅs. 

Kontaktpersoner:

AU-medlem

Helene Sylvarnes

Studentrepresentanter

Emiline Frantzen

Studentrepresentanter

Elizabeth Belozertseva

Studentrepresentanter

Maja Raz Karterud

bottom of page