Femte designelement 7.png

KONTAKT

Studieutvalget

Studieutvalget ved NMBU (NMBU-SU) er universitetets rådgivende utdanningspolitiske organ, og skal gi råd og strategiske innspill til rektor i strategiske saker som gjelder utdanning. Utvalget er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet på NMBUs utdanningsvirksomhet, og være en møteplass for menings-, erfarings- og idéutvikling.

Kontaktpersoner:

AU-medlem

Vegard Sjaastad Hansen

Studentrepresentanter

Jenny Telstad

Studentrepresentanter

Siril Bjørke

Sekretær