top of page
Femte designelement 7.png

KONTAKT

Studieutvalget

Studieutvalget ved NMBU (NMBU-SU) er universitetets rådgivende utdanningspolitiske organ, og skal gi råd og strategiske innspill til rektor i strategiske saker som gjelder utdanning. Utvalget er et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet på NMBUs utdanningsvirksomhet, og være en møteplass for menings-, erfarings- og idéutvikling.

Kontaktpersoner:

AU-medlem

Martine Bingen

Studentrepresentanter

Jorne Luis Kasper

Emily C. Raw Kverndal

Mer info om utvalget på NMBUs nettsider: Studieutvalget ved NMBU (NMBU-SU) | NMBU

bottom of page