top of page

Utlysning: Studenttingets Promoteringskomité

Skjema // Application form: https://forms.office.com/r/Q4rPHn9Psa


Er du kreativ og engasjert, og synes du at det å skape og publisere innhold i form av tekst, bilder, video, lyd m.m. er litt gøy? Er du kanskje en maskin på Instagram-stories, god til å skrive korte og konsise tekster, eller kanskje bare en kreativ sjel som har lyst til å gjøre noe nytt? Studenttingets Arbeidsutvalg søker nå etter medlemmer til å bistå i synliggjøring og promotering av arbeid tilknyttet Studentdemokratiet ved NMBU. Ingen forkunnskaper eller tidligere erfaring kreves, og du trenger absolutt ikke ha noen tidligere tilknytning til Studentdemokratiet (!). Det er en fordel om du har noen idéer til hvordan promotering kan gjøres gøy og engasjerende, litt kjennskap til ulike SoMe-plattformer, og/eller eventuelt kjennskap eller interesse for lavterskel produksjon av tekst, video, eller lydmateriale - eller en interesse i å lære! Søknader behandles fortløpende, og eventuelle spørsmål eller henvendelser kan rettes til ase.vigdisdatter.nytro@nmbu.no

_________________________________________

// Are you creative and committed, and do you think that marketing, visibility and creating and publishing content in the form of text, images, video, audio etc. is fun? Are you perhaps a bit of a superstar when it comes to Instagram stories, good at writing short and concise texts, or are you perhaps just a creative soul that would like to try something new? The Student Board (AU) is now looking for members to assist in the visibility and promotion related to the Student Democracy and relevant work/cases at NMBU. No prior knowledge or previous experience is required, and you don't need to have had any previous connection to the Student Democracy (!) but it is an advantage if you have some ideas around how to make promotion fun, some knowledge of various SoMe platforms, and/or possibly knowledge or interest in low-threshold production of text, video or audio material - or an interest in learning! Applications are processed on an ongoing basis, and any questions or inquiries can be directed to ase.vigdisdatter.nytro@nmbu.no

31 visninger0 kommentarer

Relaterte innlegg

Se alle

Studentallmøter Våren 2023: En Oversikt

Her finner du en oversikt over det som per nå er tilgjengelig av informasjon samt tid og sted for ditt Fakultetsallmøte, med link til Facebook-arrangementet deres, samt relevant kontaktinfo! Nederst p

Nominasjonsskjema for Semesterets Beste Underviser

Vi skal kåre semesterets beste underviser og trenger din hjelp! Har du en underviser som inspirer deg litt ekstra eller som gjør det ekstra arbeidet for at alle studentene skal forstå pensum? Eller en

Comments


bottom of page