top of page

Kandidater
i Studentvalget Våren 2023

Ved Studentvalget Våren 2023 skal vi velge 

- Én leder av Studenttingets Arbeidsutvalg

- To medlemmer til Studenttingets Arbeidsutvalg

- Én fast kvinnelig representant til Universitetsstyret

(og én vara)

- Én fast kvinnelig representant til Fakultetsstyret ved hvert av de syv fakultetene (og én vara)

Alle studenter ved NMBU kan stemme på kandidatene til Studenttingets Arbeidsutvalg og Universitetsstyret. 

For valg av kvinnelig representant til Fakultetsstyrene, kan 

man kun stemme mellom kandidatene ved sitt eget fakultet. 

Tatt en titt på kandidatene?

Kandidater: Leder av  Studenttingets Arbeidsutvalg

Kandidater: Medlem av  Studenttingets Arbeidsutvalg

Kandidater: Kvinnelige Representanter til Universitetsstyret

Kandidater: Kvinnelige Representanter til Fakultetsstyrene

BIOVIT

HH

KBM

LANDSAM

MINA

REALTEK

VET

bottom of page