top of page

Kandidater
i Studentvalget Høsten 2022

Ved Studentvalget Høsten 2022 skal vi velge 

- Én fast mannlig representant til Universitetsstyret

(og én vara)

- Én fast mannlig representant til Fakultetsstyret ved hvert av de syv fakultetene (og én vara)

Alle studenter ved NMBU kan stemme på kandidatene til Universitetsstyret. 

For valg av mannlig representant til Fakultetsstyrene, kan 

man kun stemme mellom kandidatene ved sitt eget fakultet. 

Tatt en titt på kandidatene?

Kandidater: Mannlige Representanter til Universitetsstyret

Bilde: Sofie Holtedahl

Kandidater: Mannlige Representanter til Fakultetsstyrene

BIOVIT

HH

KBM

LANDSAM

MINA

REALTEK

VET

bottom of page