top of page

Kandidatene ligger nå

ute - sjekk de ut her!

Studentvalget Høsten 2022

23. - 30. november 

Frist for å sende inn kandidatur: onsdag 9. november, kl. 23:59.

 

Under Studentvalget på høsten velges mannlige representanter til Fakultetsstyrene (FS) ved hvert fakultet (én fast og én vara til hvert fakultet) og til Universitetsstyret (US) (også her velges én fast og én vara). Kvinnelige representanter velges under Studentvalget på våren.

Gjennom skjemaet nedenfor kan du raskt og helt uforpliktende melde inn enten deg selv eller andre som du tror kan være passende for et av vervene, eller om det ønskes mer informasjon. Da vil Studenttingets Valgnemd ta kontakt så snart som mulig. Du kan også når som helst kontakte Valgnemda via studenttingets.valgnemd@nmbu.no.

Femte designelement 8_svart.png
Les mer om Fakultetsstyrene her:
Lær mer om oppbyggingen av
Studentdemokratiet her:
Les mer om Universitetsstyret her:

Innsending av kandidatur

Frist for innsending av kandidatur: 9. november 23:59

Kandidaturskjema:

Skjema_sceenshot.png

Kandidatur sendes inn via skjemaet til venstre.

Mal for kandidatur:

- Fullt navn (dette sjekkes opp mot fødselsdato for å sikre at man            melder inn riktig kandidat)

- Bilde

- Fødselsdato:
- Stiller til vervet som:

- Presenter deg selv gjennom:

- én lengre tekst (200 - 400 ord)

- én middels lang tekst (ca. 75 ord)

- én veldig kort tekst (ca. 30 ord)

(Den første, lengre teksten vil utgjøre selve kandidaturteksten din, og de to siste vil brukes til presentasjon av ditt kandidatur i Studentdemokratiets kanaler): ta med fakultet, relevant erfaring, din motivasjon for å stille og evt. litt om hva du ønsker å fokusere på i din virkeperiode.
 
Sendes inn på både norsk og engelsk ved utfylling av skjemaet til venstre. 

Om valg av representanter til US og FS

Valg av representanter til Universitetsstyret

Det velges to studentrepresentanter, en av hvert juridiske kjønn, med personlig vara til i Universitetsstyret (US). Disse velges ved elektronisk urnevalg, der alle semesterregistrerte studenter har stemmerett. Urnevalget finner hvert år sted i april/mai og november. Funksjonstiden for de valgte er 1 år, og varer fra 01.07. - 30.06 for vårvalget, og 01.01. - 31.12 for høstvalget. 

Valg av representanter til Fakultetsstyrene

Det velges to studentrepresentanter, med personlig vara til de sju Fakultetsstyrene (FS). Disse velges ved elektronisk urnevalg, der alle semesterregistrerte studenter ved det aktuelle fakultetet har stemmerett. En student har kun stemmerett i ett fakultetsstyrevalg. Urnevalgene finner hvert år sted i april/mai for og november. Funksjonstiden for de valgte er ett (1) år, og varer fra 01.07. til 30.06 for vårvalget, og 01.01-31.12 for høstvalget. 

Fra Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, som kan finnes her

bottom of page